Advertisement

Borsa İstanbul'un halka arzları arttırmak için görüştüğü 500 şirketten 119'unun 3 yıl içinde halka arza olumlu baktığı bildirildi.

Borsa İstanbul açıklamasına göre, halka arzları arttırmak için şirket ortaklarını bilgilendirmeye yönelik düzenlenen toplantılar kapsamında 20 ayda 27 farklı ilde 500 şirketle görüşüldü.

Bu şirketlerden 339'unun halka arza olumlu baktığı belirtilirken, 156'sının halka arzı düşünmediği, halka arza olumlu bakanlardan 119'unun halka arz süresinin 0-3 yıl arasında olduğu, 220'sinin de 3 yıldan uzun olduğu dile getirildi.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin sahiplerini ve yöneticilerini ziyaret ederek halka arzın ve borsada işlem görmenin sunduğu avantajları anlatan Borsa İstanbul, 11 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirdiği Arkem Kimya San. ve Tic. A.Ş. ziyareti ile 500'üncü şirkete ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul olarak gerçekleştirdiğimiz şirket ziyaretleri ve tüm bu çalışmalar sonucunda iş adamlarımızın, girişimcilikleri, yaratıcılıkları, çalışkanlıkları ve geleceğe bakış açılarıyla dünyanın en gelişmiş ülkelerinin pazarlarına ulaşabildiklerini ve dünyanın en büyük markalarıyla onların pazarlarında rekabet edebildiklerini büyük bir memnuniyetle gördük. İş adamlarımızın, Türk girişimcilerinin dünyayla olan bu rekabetlerinde ülkemiz sermaye piyasalarından güç alarak bir adım daha öteye gidebileceklerine ve ülkemizi orta ve uzun vadede dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden biri haline getireceklerine olan inancımız tamdır."

Borsa İstanbul'un görüştüğü şirketler arasında ağırlıklı olarak, İSO I. ve II. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, TİM 1000, Capital 500, Fortune 500 gibi listelere giren büyük ölçekli şirketler yer aldı.

Madencilik, otomotiv, sağlık, ulaşım, inşaat, gıda, tekstil, kimya, petrol ürünleri, metal eşya ve makina, ağaç ve ağaç ürünleri, mobilya ile basım-yayın gibi pek çok sektörden önemli şirketlere ziyaretler gerçekleştirildi.

Ayrıca, Altınbaş Holding, Bilkent Holding, Boydak Holding, Çalık Holding, Erdemoğlu Holding, Eren Holding, Hayat Holding, Kibar Holding, Limak Holding, Soyak Holding, STFA, Tosyalı Holding ve Yıldırım Holding gibi Türkiye'nin önde gelen gruplarıyla da halka arz teşvik çalışmaları kapsamında bilgi paylaşımı yapıldı.

Şirket ziyaretlerine ek olarak, çeşitli illerde sanayi ve ticaret odaları, meslek örgütleri, sektörel ve bölgesel birlikler ve derneklerle birlikte halka arz konusunda 30'un üzerinde organizasyon gerçekleştirilerek halka arz ve Borsa İstanbul'un sunduğu fırsatlar konusunda 2 bini aşkın katılımcıya bilgi aktarıldı.

Halka arzın şirketlere sağlayacağı katkılarla ilgili detaylı bilgilendirmenin yapıldığı görüşmelerin, karar alıcılarda halka arz fikrinin oluşmasında olumlu katkı sağladığının görüldüğü kaydedildi.

Görüşmelerin de etkisiyle 500 şirketin yarısından fazlasının, halka açılmayı gündemlerine aldığı, 5 şirketinse görüşmeler sonrasında halka arz işlemlerini tamamladığı belirtilirken, bu şirketlerden ikisinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı, üçüncü şirketin başvurusunun da gerçekleştirildiği kaydedildi.

Görüşülen büyük ölçekli şirketlerden 10'unun halka arz sürecinde önemli aşamalar katettiği, bu şirketlerin kısa süre içinde halka arz hazırlıklarını tamamlayarak Borsa İstanbul'da işlem görme başvurularını yapmalarının beklendiği ifade edildi.

- Başvuru yapan şirket sayısı 9

Açıklamada, yapılan görüşmelerde şirketlerin halka arzla ilgili belli kaygılar taşıdıkları ve bir takım hususlarla ilgili bilgi eksikliğinin bulunduğunun görüldüğü de belirtildi.

Bu hususlarla ilgili gerek geçmişte halka arz gerçekleştiren şirketlere ilişkin başarılı örneklerin, gerekse yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen tedbirlerin paylaşımı yoluyla şirketlere bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şirketlerde hangi endişeler olduğuna yönelik şunlar kaydedildi:

"Halka açık olmanın iş süreçlerini yavaşlatacağı endişesi: SPK'nın ve Borsa İstanbul'un şirketin borsada işlem görmesi sonrasında şirketin iş süreçlerine ve iş yapış yöntemlerine müdahil olmadığı ve faaliyetlerin yavaşlamasına neden olacak bir onay mekanizması bulunmadığı aktarılarak bu konudaki çekinceler giderildi. Şirketin kontrolünde zaafa uğranılacağı endişesi: Halka arzdan pay alacak ortakların şirketin yönetimine müdahil olmak gibi bir tutumları ve olanakları bulunmadığı, şirketin başarılı yönetimini devam ettirmesi ve halka arzdan elde edilen kaynakla birlikte büyümesini artırarak sürdürmesi beklentisinde oldukları görüşmelerde ifade edildi. Aile şirketlerinin gelecek nesillere aktarımda risk bulunmadığını düşünmeleri: Şirketin sonraki nesillere iletilmesinde karşılaşılabilecek riskler, kurumsallaşmanın ve halka arzın bu risklerin minimize edilmesinde oynadığı rol görüşmelerde dile getirilerek bu konudaki bilinç düzeyinin artırılması yönünde çaba sarf edildi. Borsa İstanbul'da işlem görebilecek büyüklüğe henüz erişilmediği düşüncesi: Şirket ortaklarına Borsa İstanbul bünyesinde her büyüklükte şirketin işlem görebileceği pazarlar oluşturulduğu ifade edilerek pazarlar hakkında bilgi verildi. Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği endişesi: SPK düzenlemelerinin ticari sırların korunması ve bazı önemli açıklamaların ertelenebilmesi imkanı sağladığı vurgulanarak rekabet gücü üzerinde olumsuz etkisi olmayacağı ifade edildi. Halka arz sonrası şirket paylarında yapay fiyat hareketleri olacağı endişesi: Borsa bünyesinde oluşturulmuş olan etkin denetim ve gözetim mekanizmasına ilişkin bilgilendirmede bulunularak bu kaygılar giderildi. Şirketlerde halka arz ve Borsada işlem görme ile ilgili önemli çekinceler giderilmiş olmakla beraber, bazı şirketler çeşitli sebep halka arza sıcak yaklaşmamaktadırlar. Grup çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerin bir kısmı, grubun politikası gereği halka açılmayı düşünmezken, bir kısmının ise öncelikle grubun diğer şirketlerinin başarılı bir şekilde halka arzlarını bekledikleri tespit edildi. Yabancı ortaklı birçok Türk şirketinin ise yapılan ortaklık anlaşması gereği halka arzı düşünmediği öğrenildi."

Bu arada 7 Temmuz 2014 tarihinde işlem görmeye başlayan İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Borsa İstanbul'da 2014 yılında gerçekleştirilen halka arz sayısı 9'a ulaştı.

Gerçekleşen halka arzların yanı sıra hali hazırda Borsa İstanbul'a halka arz başvurusunda bulunan 8'i Pay Piyasası, 1'i Gelişen İşletmeler Piyasası olmak üzere toplam 9 şirket bulunuyor.

FED para politikalarında ortaya çıkan değişiklik sonrasında sermaye ve finans piyasalarında yaşanan dalgalanma nedeniyle ertelenen önemli büyüklükteki halka arzların son dönemdeki istikrarlı ortamın sürdürülmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.

AA