Advertisement

Deloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı Dr. Murat Üçer tarafından hazırlanan “Ekonomik Görünüm: Merkez Bankalarının Gölgesinde” raporu yayınlandı. Raporda, dünya ekonomisine ilişkin temel tespit ve öngörülerin yanı sıra, Türkiye ekonomisinin büyümesine, cari açık ve enflasyona ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

2014’te Türkiye’nin 2012’dekine benzer bir şekilde ‘yeniden dengelenme’ sürecinden geçtiği belirtilen rapora göre orta vadede, Türkiye’nin yeni bir hikâye oluşturma ihtiyacı var. Türkiye’nin temel hedefi olan %4 üzeri büyüme, hedefle uyumlu bir enflasyon ve daha makul bir cari açık / GSYH oranına ulaşmak için ekonominin üretkenlik / arz tarafına yoğunlaşmak gerekiyor. Fakat başta Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri, gelecek sene genel seçimler olmak üzere önümüzdeki yoğun siyasi tablo netleşene kadar bu hedefin gerçekleşmesinin zor olduğu ifade ediliyor. Buna ek olarak Türkiye ekonomisinin yüksek dış finansman ihtiyacı göz önüne alındığında, ekonominin önümüzdeki dönemde küresel rüzgarlara son derece bağımlı bir seyir izleyeceği öngörülüyor.