Advertisement

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal ve küresel ölçekteki kredi notlarını teyit eden Moody's, bütün borçlarının anapara ve faiz geri ödemelerini fazlasıyla karşılamaya yeterli rezervi bulunduran belediyenin, istikrarlı bir nakit yönetimi stratejisi izlediğini vurguladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yayımlanan son raporunda Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal ölçekte kredi notunu "Aa3", küresel ölçekte kredi notunu "Baa3" olarak bir kere daha teyit etti. İzmir, Moody's tarafından verilen söz konusu notları iki yıldır korumayı başarıyor. Raporun dikkat çekici başka bir yönü de Büyükşehir Kanunu'nun belediyenin faaliyet giderleri üstünde büyük bir baskı oluşturmasının beklenmediği ifadesi oldu. Yeni kanunla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sınırlarına giren bölgelerde nüfusun 3,6 milyondan 4 milyona çıktığı, yaklaşık yüzde 100 genişlemeye sebep olan ve 30 ilçeyi kapsayan alanda yapılacak hizmetlerin, belediyenin faaliyet giderlerini zorlamayacağı belirtildi. Ayrıca İZSU'nun şehir sınırlarının genişlemesiyle 2016 yılına kadar yeni bölgelere verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yeni su arıtma tesislerinde yatırımını, yılda yaklaşık 120 milyon TL arttıracağı hatırlatıldı. Buna ek olarak 2013 yılında Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC)'ndan alınan 28 milyon euro krediyle finanse edilecek bu yatırımların, İZSU'nun mali performansında bozulmalara sebep olmayacağı da kaydedildi.

Moody's raporunu değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Finans politikamızın doğruluğu, bir kez daha kredi derecelendirme kuruluşunca onaylandı. Tedbirli mali yaklaşımımızdan, sürdürülebilir yatırım politikamızdan, kaynakları verimli ve yerinde kullanılmamızdan, hesap verilebilirlik anlayışımızdan vazgeçmeden İzmir'e hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.