Advertisement

Hazine, Ağustos'ta 9, Eylül'de 10, Ekim'de 10,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının, Ağustos-Ekim 2014 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, Ağustos'ta 12,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 9 milyar liralık iç borçlanma, Eylül'de ise 13,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10 milyar liralık iç borçlanma, Ekim'de 15 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlanıyor.

Ağustos'taki iç borçlanmanın 8,5 milyar lirası piyasadan, 500 milyon lirası kamuya satışlardan, eylül'deki iç borçlanmanın 6,8 milyar lirası piyasadan, 3,2 milyar lirası kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın ise 8,5 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası kira sertifikası yoluyla, 500 milyon lirası da kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 15 ihale gerçekleştirilecek.

Ağustosta 13,1 milyar lira, Eylül'de ise 15,2 milyar lira, Ekim'de 16,1 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 44,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 4,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, Ağustos'ta 4,1 milyar lira, Eylül'de 5,2 milyar lira, Ekim'de ise 5,6 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.

AA