Advertisement

Hazine'nin yılın ilk yarısı itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 7 milyar 109 milyon 336 bin lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve kuruluşlar, GSM şirketleri ile diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin "vergi dışı normal gelirler" verilerini açıkladı.

Buna göre, 30 Haziran 2014 itibarıyla KİT'lerden, Türk Telekom'dan ve diğer iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri 2 milyar 91 milyon 487 bin lira, kamu sermayeli bankalar ve TCMB'den elde edilen temettü gelirleri 3 milyar 485 milyon 978 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 305 milyon 363 bin lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 1 milyar 219 milyon 34 bin lira, Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar da 7 milyon 473 bin lira olarak hesaplandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden 120 milyon 912 bin lira, Devlet Malzeme Ofisinden 24 milyon 150 bin lira, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 28 milyon 337 bin lira, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından da 131 milyon 964 bin lira hasılat payı elde edildi.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, yılın yarısı itibarıyla, 7 milyar 109 milyon 336 bin lira oldu.

AA