Advertisement

Hazine, önümüzdeki hafta 4 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Hazine Müsteşarlığının iç borçlanma stratejisine göre, 4 Ağustos'ta 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 7 yıl (2478 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

5 Ağustos'ta ise 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

AA