Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Sinema sektörünün iki önemli oyuncusunun AFM ve Mars'ın Kasım 2011'de birleşmesinin etkileri hala sürüyor. Birçok otorite daha en başından bu birleşmenin sektör açısından olumsuz olacağını belirtmişti. Sürecin başında Rekabet Kurumu raportörleri de bu birleşmenin sinema sektöründe haksız rekabete yok açacağını savunmuşlardı. Kendi raportörlerinin görüşlerinin aksine şirketlerden aldığı bazı taahhütlerle birleşmeye izin veren Rekabet Kurumu, sektörde yeni bir devin oluşmasının önünü açmıştı. Bu süreçte çıkan bazı haberler birleşmenin sinema bileti fiyatlarının orantısız olarak arttığını ortaya koymuştu. Ayrıca bazı yapımcılar yeni yapıyı protesto için filmlerini vizyondan çekmişti.

Bu aşamadan sonra AFM-Mars ortaklığı büyüklüğü ve sektör üzerindeki etkisi bakımından dikkatleri hep üzerine çekti. Bir kişinin birleşme kararına ilişkin Danıştay'a açtığı yürütmeyi durdurma kararı da sürecin karmaşıklığını artırdı. Danıştay, Rekabet Kurumu'nun aldığı kararı bozarken, davacı bu aşamadan sonra davadan çekildi. Bununla birlikte Danıştay, 'kamu yararı ilkesi' ile verdiği kararının arkasında durdu. Rekabet Kurumu ise kararı taraflara tebliğ etmekle yetindi. Borsaya kote olan AFM, kararın yürütmesi durdurulmuş olmasın karşın bunu özel durum açıklaması ile bildirmedi, bu sebeble SPK tarafından 675 bin lira ceza aldı.

AFM-Mars ortaklığı Danıştay kararını temyize götürebilir. Bunun dışında Danıştay kararı, değişen pazar koşullarında yeni bir değerlendirmenin gerekliliğine de vurgu yapıyor. Ancak bu kararın uygulamada ne anlama geleceği konusu belirsiz. Sonuç ne olursa olsun AFM-Mars ortaklığı konuşulmaya devam edecek.

Konuyu Selçuk Hukuk Bürosu Ortağı Av. İlmutluhan Selçuk, süreci maddeler halinde şöyle özetledi:

1.      2010 yılında rekabet Kurulu’na yapılan başvuruya konu işlem AFM ve Mars’ın birleşmesi ve netice itibarıyla birleşen yapı üzerine Esas Holding ve Actera’nın ortak kontrole sahip olmasını öngörüyordu.

2.      Rekabet Kurulu raportörleri 2010 yılı sonunda yapılan birleşme başvurusuna “birleşme işleminin pazarda rekabetçi açıdan sorun doğuracağı” gerekçesi şle izin verilmemesi gerektiğini ifade etmişti

3.      Rekabet Kurulu ise raportör görüşü aksine, tarafların bazı sinemaları elden çıkarmalarına dair verdikleri taahhütleri yeterli bularak 2011 Kasım ayında işleme izin verdi.   

4.      Rekabet Kurulu kararının iptali için bir gerçek kişi davacı oldu.

5.      Danıştay 13. Dairesi Rekabet Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

6.      Borsaya kote olan AFM kararın yürütmesi durdurulmuş olmasın karşın bunu özel durum açıklaması ile bildirmedi, bu sebeble SPK tarafından 674.926 TL ceza aldı

7.      Rekabet Kurumu yürütmeyi durdurma kararı akabinde işlem tesis etmedi ve “tarafları bildilendirdiğini” ifade etti ve başkaca işlem yapmaya gerek olmadığını ifade etti

8.      Yürütmeyi durdurma kararı akabinde davacı davasından feragat etti.

9.      Yürütmeyi durdurma kararı daha sonra “davacının davasından feragat ettiği” gerekçesi ile Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından bozuldu.

10.  Ancak Danıştay 13. Dairesi nihai kararında “davadan feragatte kamu yararı görülmemiş ve esasın incelenmesine geçilmesi gerektiği düşünülmüştür” şeklindeki Savcı görüşünü dikkate alarak davacının davasından feragatinin kendisini bağlamadığından hareketle davacın esasına girdi ve Rekabet Kurulu’nun AFM Mars işlemine izin veren kararını bozdu.

11.  Bu aşamadan sonra Mars Sinema Danıştay İdari Dava Dairelerine temyiz başvurusunda bulunabilir.

12.  Rekabet Kurulu bu temyizi bekler mi yoksa derhal işlem tesis eder mi belirsiz.

13.  Kararın kesinleşmesi durumunda sonuçlar konusunda tereddüt var. Zira Danıştay bozma kararında “kararda belirtilen gerekçeler dikkate alınarak güncel pazar verileri ve analizleri ışığında yeni bir taahhüt çerçevesinde işleme izin verilebileceği”ni ifade etti ancak bu kararın uygulamada ne anlama geleceği konusu belirsiz.

14.  Son olarak, birleşme çerçevesinde Esas Holding ve Actera ortak kontrol sahibi, Actera’nın veya Esas Holding’in bu karar ertesinde şirkete yatırımcı çekme konusunda nasıl etkilenecekleri de önemli.