Advertisement

İngiltere merkez bankası (BOE), 2015 büyüme tahmini yüzde 2.9’dan yüzde 3’e yükseltti. BOE maaş artışı beklentisini düşürmesinin ardından ekonomideki atıl kapasite miktarının azaldığı ve politika değerlendirmesinde gelirlere ağırlık verileceği açıklamasında bulundu.

BOE Başkanı Mark Carney liderliğindeki politika yapıcılar Londra’da yayınladığı enflasyon raporunda, ekonomideki durgunluğun yurtiçi hasıla büyümesinin yüzde 1’lik bölgesinde bulunduğunu ifade etti. BOE, ekonomideki durgunluğun önceki tahminlere göre daha hızlı giderildiğini belirtirken, erozyon hızının yavaşlayacak olmasının yurtiçi enflasyon baskısının oluşumuna engel olacağını vurguladı.

İngiltere merkez bankası önceki raporunda da belirttiği gibi faiz oranları artışının başlaması öncesinde ekonomik durgunluğun giderilmesi için olanak olduğunu açıkladı. Ancak Para Politikası Komitesi’nin yüzde 0.5 ile rekor düşük seviyede olan faiz oranının artışını kademeli olarak gerçekleştireceğini yineledi.

Rapor, politika yapıcıların güçlenen ekonomi ile beklentilerin altında kalan enflasyon ve düşük gelirlere karşı acil durum politikalarından uzaklaşma ihtiyacını dengelerken yaşadıkları ikilemi vurguladı. Veriler, ikinci çeyrekte gelirlerin yıllık bazda yüzde 0.2 gerilediğini gösterdi. BOE’nin beklentisi ise yüzde 0.1 gerileme görüleceği yönünde seyrediyordu.

Raporda, “Geçtiğimiz aylarda ekonomideki durağanlığın ne ölçüde arttığı üzerindeki belirsizlik iş gücü piyasasının verimliliğine yansıyor” ifadesi kullanıldı. Komite bu bağlamda enflasyon ilgili baskıların değerlendirmesinde maliyetlerin ve özellikle maaşların takip edilmesinin önemi vurguladı.