Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'nin haziran ayında cari işlemler açığı 4 milyar 93 milyon dolar, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı ise 52 milyar 176 milyon dolar oldu.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, cari açık rakamının 3,70 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Mayıs ayı cari açığı 3.43 milyar dolardan 3.50 milyar dolara revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan haziran ayı cari işlemler açığı, bir önceki yılın ilk yarısına göre 12 milyar 934 milyon dolar azalarak 24 milyar 151 milyon dolara geriledi.

Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 11 milyar 268 milyon dolar azalarak 29 milyar 322 milyon dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 883 milyon dolar artarak 9 milyar 296 milyon dolara yükselmesi ve gelir dengesi açığının 956 milyon dolar azalarak 4 milyar 489 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

"Parasal olmayan altın" kalemi altında, geçen yılın ilk yarısında 6 milyar 987 milyon dolar olan net altın ithalatı, bu yılın aynı döneminde 355 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun turizmle ilgili olarak gerçekleştirdiği ikinci çeyrek anket sonuçlarının yansıtılmasıyla, turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 613 milyon dolar tutarında artarak 11 milyar 813 milyon dolara, turizm giderleri de 267 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 582 milyon dolara ulaştı.

Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1. milyar 10 milyon dolar azalarak 4 milyar 305 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar 6 milyar 763 milyon dolara yükseldi.

TCMB 2014 yılı haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Verilere göre, yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın ilk yarısına göre 1 milyar 479 milyon dolar artarak 6 milyar 763 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, 699 milyon dolar artarak 2 milyar 124 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında haziran ayındaki 153 milyon dolar net satıma rağmen ocak-haziran döneminde 1 milyar 458 milyon dolar tutarında net alım yaptı.

Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurt dışı yerleşikler, haziran ayındaki 3 milyar 318 milyon dolar tutarında net alımla birlikte yılın ilk yarısında 247 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirdi.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla haziran ayında bankalar 2 milyar 11 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 749 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Böylece, yılın ilk yarısında söz konusu sektörler sırasıyla 5 milyar 105 milyon dolar ve 2 milyar 249 milyon dolar net borçlanmada bulundu.

Bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 248 milyon dolar arttı.

Genel hükümet, yurt dışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 747 milyon dolar net geri ödemede bulundu.

Bankacılık sektörü, uzun vadeli kredilerde 2 milyar 968 milyon dolar, kısa vadeli kredilerde de 1 milyar 770 milyon dolar tutarında net kullanım gerçekleştirdi. Diğer sektörlerin yurt dışından kullandığı kredilerle ilgili olarak, haziran ayındaki 1 milyar 436 milyon dolar net geri ödemeye rağmen ilk altı aylık dönemde 2 milyar 637 milyon dolar net kullanım oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 1 milyar 471 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşmişti.

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 886 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içi bankalarda tuttuğu mevduat hesaplarında ise 968 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler 1. milyar 258 milyon dolar tutarında arttı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin 2013 ocak-haziran ve 2014 ocak-haziran dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle (milyon dolar):


2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
(Milyon ABD Dolar) Ocak-Haziran Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran
CARİ İŞLEMLER HESABI -37.085 -5.015 -3.330 -3.327 -4.882 -3.504 -4.093 -24.151
Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi(A+B+C) -37.622 -5.027 -3.392 -3.382 -4.954 -3.592 -4.168 -24.515
Mal ve Hizmet Dengesi (A+B) -32.177 -4.481 -2.771 -2.201 -4.140 -2.964 -3.469 -20.026
DIŞ TİCARET DENGESİ -40.590 -5.220 -3.503 -3.364 -5.574 -5.448 -6.213 -29.322
Toplam Mal İhracatı 80.981 13.426 14.103 15.913 14.443 14.809 13.910 86.604
Toplam Mal İthalatı -121.571 -18.646 -17.606 -19.277 -20.017 -20.257 -20.123 -115.926
Genel Mal Ticareti -33.319 -4.978 -4.064 -4.558 -5.186 -4.762 -5.112 -28.660
Parasal Olmayan Altın (net) -6.987 -175 573 1.249 -307 -621 -1.074 -355
Limanlarda Sağlanan Mallar -284 -67 -12 -55 -81 -65 -27 -307
HİZMETLER DENGESİ 8.413 739 732 1.163 1.434 2.484 2.744 9.296
Taşımacılık 1.140 110 168 261 333 444 334 1.650
Turizm 8.885 906 753 1.108 1.437 2.279 2.748 9.231
İnşaat Hizmetleri 374 7 71 52 63 82 70 345
Sigorta Hizmetleri -425 -48 -24 -52 -36 -40 -50 -250
Finansal Hizmetler -327 -35 -53 -34 -79 -112 -119 -432
Diğer Ticari Hizmetler -874 -122 -151 -123 -154 -156 -226 -932
Resmi Hizmetler -365 -84 -72 -81 -149 -81 -101 -568
Diğer Hizmetler 5 5 40 32 19 68 88 252
GELİR DENGESİ -5.445 -546 -621 -1.181 -814 -628 -699 -4.489
Ücret Ödemeleri -130 -30 -30 -30 -31 -31 -32 -184
Yatırım Geliri -5.315 -516 -591 -1.151 -783 -597 -667 -4.305
CARİ TRANSFERLER 537 12 62 55 72 88 75 364
Genel Hükümet 323 -17 16 16 6 24 13 58
Diğer Sektörler 214 29 46 39 66 64 62 306
SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI 41.482 2.578 550 522 5.957 2.750 5.424 17.781
SERMAYE HESABI -52 -12 -2 1 0 0 0 -13
Göçmen Transferleri 0 0 0 0 0 0 0 0
Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar -52 -12 -2 1 0 0 0 -13
FİNANS HESAPLARI 41.534 2.590 552 521 5.957 2.750 5.424 17.794
Doğrudan Yatırımlar 3.859 959 1.237 967 670 64 742 4.639
Portföy Yatırımları 18.036 72 -1.497 -1.034 4.174 1.378 7.046 10.139
Diğer Yatırımlar 26.127 -4.241 2.428 -108 3.835 3.237 -877 4.274
Rezerv Varlıklar -6.488 5.800 -1.616 696 -2.722 -1.929 -1.487 -1.258
NET HATA NOKSAN -4.397 2.437 2.780 2.805 -1.075 754 -1.331 6.370