Advertisement

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan gerileyerek yüzde 8,8 oldu. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 2 milyon 579 binden, 2 milyon 551 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin hanehalkı işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2 milyon 551 bin kişi, işsizlik oranı ise yüzde 8,8 olarak hesaplandı. Nisan ayındaki işsiz sayısı 2 milyon 579 bin, işsizlik oranı ise yüzde 9 seviyesindeydi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı, yüzde 10,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 15,8, 15-64 yaş grubundaki işsizlik oranı ise yüzde 8,9 oldu.

Mayısta 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 538 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 820 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 718 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 21,9'u tarım, yüzde 20,2'i sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 50,5'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Mayıs ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında bir önceki aya göre 108 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 9,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2014" sonuçlarına göre, işgücü nüfusu 29 milyon 89 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 51,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 31 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 6 bin kişi azalarak 25 milyon 996 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 45,7 olarak gerçekleşti. İşsizlerin sayısı mayısta, bir önceki döneme göre 108 bin arttı. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 9,5 oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artışla yüzde 50,5 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 41 bin kişiyle hizmet sektöründe yaşandı.

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 3 milyon 373 bin kişi olarak gerçekleşti.

- İstihdam edilenlerin 17,4 milyonu ücretli ve yevmiyeli

İstihdam edilen 26 milyon 538 bin kişinin; 17 milyon 389 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli ve yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 65,5'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 603 binini kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 379 binini ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 167 binini işverenler oluşturdu.