Advertisement

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ağustos ayında bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 106,8 puan oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler ise endekste azalış yönünde etki yaptı.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 106,0 puana geriledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,5'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,1'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 79,4'e yükseldi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

- Yıllık ÜFE beklentisi bir önceki bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 8,9 oldu

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı. Ayrıca, gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin de zayıfladığı izlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise bir miktar güçlendiği gözlendi. Gelecek oniki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 8,9 oldu.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibariyle 2013 Ağustos-Aralık ve 2014 Ocak-Ağustos değerleri şöyle:​​​


2013 2014

Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
Reel Kesim Güven Endeksi 107,5 108,5 107,5 104,5 102,1 101,4 104,6 108,6 112,7 113,3 110,7 109,0 106,8
Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 88,6 89,1 92,8 92,7 91,0 88,9 88,4 89,1 91,6 91,3 91,4 91,1 89,2
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) (*) 96,6 97,6 94,3 95,5 94,2 94,7 97,2 96,7 96,5 95,2 95,1 96,8 97,8
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 121,1 125,4 114,0 108,9 99,8 113,8 122,1 135,0 136,4 137,0 126,2 122,7 120,6
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 112,0 114,4 111,1 106,0 104,4 106,7 113,3 113,7 115,7 115,7 117,6 115,4 110,7
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 116,2 112,3 114,8 104,5 110,3 99,6 106,0 104,4 116,8 119,2 118,4 118,4 110,8
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 118,0 124,2 120,3 112,5 108,3 115,6 121,9 133,9 133,3 133,2 124,1 121,0 118,9
Sabit sermaye yatırım harcaması 107,6 106,8 107,0 110,7 110,4 111,8 104,3 105,4 104,2 105,8 108,0 105,1 104,1
Genel gidişat 99,9 98,4 105,4 104,8 98,6 79,7 83,8 90,8 107,0 109,3 104,9 101,7 102,4