Advertisement

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Şahdeniz Projesi'nde yüzde 10'luk hisse artışının finansmanında VakıfBank ve Türkiye İş Bankasından 1 milyar dolarlık kredi sağlaması, gözleri enerji yatırımlarında bankaların rolüne çevirdi.

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, bu anlaşmanın piyasalarda bir "domino etkisi" yaratacağını ve enerji yatırımlarına yüksek finansman pazarının hızla gelişeceğini söyledi.

Kumbaroğlu, TPAO'nun Şahdeniz Projesi'ndeki payını yüzde 10'dan 19'a çıkaran anlaşmanın Hazine garantisi olmadan, özel sektörden sağlanan krediyle gerçekleştirilmiş olmasının, projenin karlılığının ve piyasalara güvenin bir yansıması olduğunu belirtti. Anlaşmanın başka yatırımcı ve finansman kuruluşları için örnek teşkil ederek büyük projelerin değerlendirilmesinin önünü açabileceğine dikkati çeken Kumbaroğlu, anlaşmanın enerji sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye'nin bölgesinde enerji terminali olmasının bankaların sektöre sağlayacağı kredilerle desteklenmesinin stratejik olduğunu ifade eden Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Domino etkisiyle enerji yatırımlarına yüksek finansman pazarı hızla gelişebilir. Bu finansman farklı alandaki enerji yatırımlarının finansmanı için de örnek teşkil ederse, burada özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerini ve altyapı yatırımlarını düşünüyorum, enerji sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi ile arz güvenliğine katkı sağlar."

- Enerji kredilerinde risk düşük

Kumbaroğlu, Türkiye'de enerjinin hızla büyüyen ve karlı bir sektör olduğunu, bunun bankaların enerji yatırımlarına yönelmesini motive edeceğini belirtti.

Enerji sektöründe yatırım harcamalarının diğer sektörlere göre genellikle daha yüksek olduğuna işaret eden Kumbaroğlu, bankaların, yüksek miktarlı krediyi düşük riskle kullandırma imkanına sahip olduğunu söyledi. Kumbaroğlu, düşük riskli, yüksek miktarlı kredi kullandırmanın bankalar için daha cazip olacağını savundu.

Kumbaroğlu, gelecekte enerji yatırımlarında bankaların rolünün artabileceğini belirterek, teminattan öte enerji yatırımlarının lisans başvurularında bankaların daha aktif rol üstlenmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Şahdeniz Projesi'nin büyük ortağının hala BP olduğunu hatırlatan Kumbaroğlu, stratejik ortaklıklarla veya başka hisse alımlarıyla TPAO'nun hakim ortak konumunu yakalayabilmesinin Türkiye için stratejik bir kazanım olacağını vurguladı.

AA