Advertisement

Türkiye'nin cari işlemler açığı temmuzda 2 milyar 634 milyon dolar, yıllıklandırılmış bazda ise 48 milyar 485 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan cari işlemler açığı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın dönemine göre 16 milyar 581 milyon dolar azalarak 26 milyar 767 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin cari işlemler açığı temmuz ayında 2 milyar 634 milyon dolar, yıllıklandırılmış bazda ise 48 milyar 485 milyon dolar oldu

Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 14 milyar 670 milyon dolar azalarak 34 milyar 271 milyon dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 1 milyar 163 milyon dolar artarak 12 milyar 269 milyon dolara yükselmesi ve gelir dengesi açığının 937 milyon dolar azalarak 5 milyar 206 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın yedi aylık döneminde 8 milyar 419 milyon dolar net altın ithalatı olurken, bu yılın aynı döneminde 212 milyon dolar net ithalat gerçekleşti.

Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 697 milyon dolar tutarında artarak 14 milyar 919 milyon dolara, turizm giderleri de 324 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 26 milyon dolara ulaştı.

Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 999 milyon dolar azalarak 4 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayı cari işlemler açığı 4 milyar 93 milyon dolardan 4 milyar 101 milyon dolara revize edildi.

Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar 7 milyar 917 milyon dolara yükseldi.

TCMB 2014 yılı temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Verilere göre, yurtdışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın Ocak-Temmuz dönemine göre 680 milyon dolar artarak 7 milyar 917 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, 745 milyon dolar artarak 2 milyar 383 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında temmuz ayındaki 661 milyon dolar net alımla birlikte Ocak-Temmuz döneminde 2 milyar 119 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirdi.

Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurtdışı yerleşikler, temmuz ayındaki 942 milyon dolar tutarında net alımla birlikte yılın yedi ayında 1 milyar 189 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirdi.

Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla temmuz ayında bankalar, 1 milyar 609 milyon dolar net borçlanma yaparak yedi aylık dönemde 6 milyar 714 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 823 milyon dolar arttı. Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 721 milyon dolar net geri ödemede bulundu.

Bankacılık sektörü, uzun vadeli kredilerde 3 milyar 916 milyon dolar, kısa vadeli kredilerde de 532 milyon dolar tutarında net kullanım gerçekleştirdi. Diğer sektörlerin net kredi kullanımı 3 milyar 678 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 608 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 1 milyar 111 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçi bankalarda tuttuğu mevduat hesaplarında ise 1 milyar 222 milyon dolar net çıkış oldu.

Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler 1 milyar 469 milyon dolar tutarında arttı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin 2013 Ocak-Temmuz ve 2014 Ocak-Temmuz dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle (milyon dolar):


2013 2014 2014 2014
(Milyon ABD Dolar) Ocak-Temmuz Haziran Temmuz Ocak-Temmuz
CARİ İŞLEMLER HESABI -43.348 -4.101 -2.634 -26.767
Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi(A+B+C) -43.978 -4.176 -2.693 -27.208
Mal ve Hizmet Dengesi (A+B) -37.835 -3.468 -1.985 -22.002
DIŞ TİCARET DENGESİ -48.941 -6.234 -4.912 -34.271
Toplam Mal İhracatı 94.879 13.892 14.335 100.908
Toplam Mal İthalatı -143.820 -20.126 -19.247 -135.179
Genel Mal Ticareti -40.254 -5.130 -5.031 -33.722
Parasal Olmayan Altın (net) -8.419 -1.074 143 -212
Limanlarda Sağlanan Mallar -268 -30 -24 -337
HİZMETLER DENGESİ 11.106 2.766 2.927 12.269
Taşımacılık 1.537 351 485 2.131
Turizm 11.520 2.748 2.662 11.893
İnşaat Hizmetleri 445 70 90 435
Sigorta Hizmetleri -503 -51 -25 -252
Finansal Hizmetler -392 -119 -50 -482
Diğer Ticari Hizmetler -1.004 -223 -168 -1.076
Resmi Hizmetler -447 -101 -171 -739
Diğer Hizmetler -50 91 104 359
GELİR DENGESİ -6.143 -708 -708 -5.206
Ücret Ödemeleri -154 -32 -32 -216
Yatırım Geliri -5.989 -676 -676 -4.990
Doğrudan Yatırımlar -2.797 -269 -335 -1.713
Portföy Yatırımları -884 42 -94 -1.135
Diğer Yatırımlar -2.308 -449 -247 -2.142
CARİ TRANSFERLER 630 75 59 441
SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI 45.656 5.509 641 18.542
SERMAYE HESABI -66 -1 -21 -35
FİNANS HESAPLARI 45.722 5.510 662 18.577
Doğrudan Yatırımlar 5.599 802 771 5.534
Yurtdışında -1.638 -248 -259 -2.383
Yurtiçinde 7.237 1.050 1.030 7.917
Portföy Yatırımları 14.927 7.046 3.748 13.887
Varlıklar 2.185 139 386 -693
Yükümlülükler 12.742 6.907 3.362 14.580
Diğer Yatırımlar 29.924 -851 -3.646 625
Varlıklar 2.524 -1.030 -4.658 -5.287
Yükümlülükler 27.400 179 1.012 5.912
Rezerv Varlıklar -4.728 -1.487 -211 -1.469
NET HATA NOKSAN -2.308 -1.408 1.993 8.225

AA