Advertisement

Türkiye'nin 2030'a kadar 1,1 ila 1,4 trilyon dolar arası enerji kaynağı ithal etmesi gerekecek.

Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan 4'üncü Akdeniz Enerji Perspektifleri - Türkiye başlıklı raporda, Türkiye'nin enerji ithalatı faturasının 1970-2012 yıllarına göre 2013-2030 yılları arasında iki katına çıkacağı ortaya kondu.

Rapora göre, Türkiye'nin 2030'a kadar 260 milyar dolarlık enerji yatırımı yapması gerekiyorken, bu yatırımların yüzde 65'i elektrik sektöründe olacak.

Türkiye'de enerji tüketimi ağırlıklı olarak sanayi ve binalar (ticari ve konut) tarafından gerçekleşmeye devam ederken, 2030'a kadar toplam enerji tüketimindeki payını en çok arttıran ulaşım sektörü olacak.

Petrol talebinin aynı dönemde en az iki katına çıkacağı belirtilen raporda, bu talebin yaklaşık yüzde 60'ının yine ulaşım sektörü tarafından gerçekleşmesi bekleniyor.

Doğalgaz tüketiminin Türkiye'de 2030'a kadar yıllık 80 milyar metreküpe ulaşacağı ifade edilen raporda, bu talebin yüzde 60'ını elektrik üretiminin oluşturacağı kaydedildi.

Raporda, Türk doğalgaz pazarının uluslararası firmalar tarafından cazip bulunduğu, bunun en önemli nedenlerinden birisinin de Türk gaz pazarındaki hukuki çerçevenin Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getirilmiş olması olduğuna yer verildi.

AA