Advertisement

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, yılın ilk yarısı itibarıyla 401,7 milyar dolar, net dış borç stoku ise 237,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılı ikinci çeyreğine ilişkin brüt dış borç stoku ve net dış borç stoku verilerini açıkladı.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 30 Haziran 2014 itibarıyla 401,7 milyar dolar oldu. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı 278 milyar doları ile yüzde 69,2'ye, kamu kesimi borçlarının payı 119,5 milyar dolar ile yüzde 29,7'ye karşılık geldi. Merkez Bankası borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı ise 4,3 milyar dolar ile yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

- Kamu kesimi dış borçları

Merkezi yönetim dış borç stoku, aynı dönemde 87,3 milyar dolar oldu. Bu miktarın 57,9 milyar doları uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 32,2 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

- Özel sektör dış borçları

Yılın ikinci çeyreği sonunda kısa vadeli özel sektör dış borcu 111,8 milyar dolar oldu. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 75,4 milyar doları buldu.

Özel sektörün uzun vadeli dış borçları 166,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlar 87,6 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.

- Merkez Bankası borçları

Merkez Bankası uzun vadeli dış borçları, aynı dönemde 3,6 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 661 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin ABD doları cinsinden ifade edilmesine dayanıyor. Bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açıyor. Bu çerçevede, 2014 Mart-2014 Haziran döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 280 milyon dolar azaldı.

- Net dış borç stoku

Türkiye net dış borç stoku ise 2014 yılı Haziran sonu itibarıyla 237,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kamu net borç stoku 186,5 milyar lira, AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 571 milyar lira oldu.

AA