Advertisement

Araştırma kuruluşu GFK Türkiye, Tüketici Güven Endeksi Eylül 2014 sonuçlarını açıkladı. GFK Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında 1,4 puan düşerek 91,2 puan olarak gerçekleşti.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Eylül'de gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 1,8 puan azalarak 106,5'e geriledi.

Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 0,1 puan artarak 117,8 puan oldu. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 0,3 puan artarak 81 olarak gerçekleşirken, tasarruf eğilimi 4,3 puan azalarak 59,4'e düştü.

Hesaplama yöntemi

Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre hanenin maddi durumu, ülkenin genel ekonomik durumu, işsizlik oranı ve hane tasarruflarına yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanmakta ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor. 0'dan 200'e kadar değer aralığına sahip olan endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.