Advertisement

TİSK, Eylül ayı verilerine ilişkin aylık ekonomi bültenini yayımladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ekonomi bülteninde, cari açığın yılın 7 aylık döneminde yıllık bazda 16,6 milyar dolarlık azalışla 26,8 milyar dolara gerilediği, bunda dış ticaret açığındaki azalmanın, parasal olmayan altın kalemindeki değişimlerin ve turizm gelirlerinin seyrinin etkili olduğu belirtildi.

Bültende, FED'in parasal genişlemeyi sonlandırma kararının uygulamasını 2015 yılına bıraktığı, G20'ye göre küresel ekonomide büyümenin yetersiz, işgücü ve üretim piyasalarıyla AR-GE ve vergi alanlarında reform gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında cari açık, enflasyon, büyüme ve işsizlik alanlarındaki zayıflığıyla dikkati çektiği belirtilen bültende, Türkiye'nin izleyeceği dış politikanın, ekonomik gerçekleşmeleri de belirleyeceği kaydedildi.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın ikinci çeyrekte yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında kaldığı anımsatılan bültende, şu görüşlere yer verildi:

"Yıl sonu büyüme hedefine ulaşılması zor görünüyor. İmalat sanayi büyüme oranı ikinci çeyrekte yüzde 2'ye indi. Tarım sektörü ise yüzde 1,8 küçüldü. Yatırım harcamalarındaki azalış ikinci çeyrekte hızlandı. Özel kesim tüketim harcamaları yavaşladı. Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 1,8; yıllık bazda yüzde 3,6 yükseldi. Sanayi Ciro Endeksi aylık bazda yüzde 1,6 arttı. Eylülde imalat sanayii kapasite kullanım oranı yıllık bazda 1 puan azaldı. Haziranda yıllık bazda işsizlik oranı 1 puan yükselerek yüzde 9,1 oldu, işsiz sayısı 414 bin kişi arttı. Dış ticaret açığı azaldı. Türkiye tarım ürünlerinde net ithalatçı konumunu korudu. Altın ticareti, dış ticaret açığını belirleyen en önemli fasıl oldu."

"Büyümenin azalması, işsizliği arttırabilir"

Dünya ticaret hacminin genişlememesinin, AB ekonomilerinin zayıf büyüme performansının, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaşanan pazar kayıpları ile imalat sanayinin yapısal sorunlarının ihracattaki artışı sınırladığı belirtilen bültende, "Cari açık yılın 7 aylık döneminde yıllık bazda 16,6 milyar dolarlık azalışla 26,8 milyar dolara indi. Dış ticaret açığındaki azalma, parasal olmayan altın kalemindeki değişimler ve turizm gelirlerinin seyri cari açığı geriletti. Parasal olmayan altındaki düşüş, cari açıktaki 16,6 milyar dolarlık gerilemenin yüzde 49,4'üne tekabül etti" ifadelerine yer verildi.

Cari açığın yüzde 30,7'sinin kaynağı belirsiz Döviz girişiyle finanse edildiğine işaret edilen açıklamada, bütçe açığının hızlı büyüdüğü, düşük oranlı büyümenin, KDV gelir artışını frenlediği, küresel boyutta parasal genişlemenin zayıflamasıyla cari açığın ve büyümenin finansmanının zorlaştığı belirtildi.

Bültende, "Büyümenin azalması, işsizliği artırabilir. Yapısal reformlarla birlikte AB müzakere süreci canlandırılmalı" değerlendirmesinde bulunuldu.