Advertisement

Yapı Kredi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) alınan izin çerçevesinde başlanan Yapı Kredi Malta'nın faaliyete geçebilmesine ilişkin ön izinin Malta yasal otoritesi tarafından verildiğini bildirdi.

Yapı Kredi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Malta Cumhuriyeti'nde yeni bir banka kurulmasına ve bu çerçevede Yapı Kredi Holding BV'nin sermayesinin ilk etapta 50 milyon avro tutarında olmak üzere 200 milyon avroya kadar artırılmasına karar verildi.

Yeni banka yurt dışında daha kapsamlı bankacılık hizmeti sunarak kurumsal ve ticari segmentlerde müşteri tabanını genişletmek ve cüzdan payını arttırmak amacıyla, Banka'nın sermayesinin tamamına sahip olduğu Hollanda'da mukim bağlı ortaklıkları Yapı Kredi Holding BV tarafından doğrudan kontrol edilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar bebliği çerçevesinde yatırımcıların sağlıklı olarak bilgilendirilmesi, ilgili dönemde ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak Malta Cumhuriyeti'nde Banka kurulmasından vazgeçilme olasılığı veya gerekli izinlerin temin edilememesi gibi hususlar dikkate alınarak yanlış değerlendirmelere ve beklentilere yol açılmaması ve Banka'nın itibarının korunması amacıyla bu kararlara ilişkin yapılması gereken özel durum açıklamalarının yapılmasının ertelenmesine kara verildi.

Söz konusu yönetim kurulu kararları çerçevesinde kuruluş çalışmalarına BDDK'dan alınan izin çerçevesinde başlanan Yapı Kredi Malta'nın faaliyete geçebilmesine ilişkin ön izin Malta yasal otoritesi tarafından verildi. 60 milyon avro tutarındaki bir sermaye ile faaliyet göstermeye başlayacak Yapı Kredi Malta'nın başlangıç sermayesi için Yapı Kredi Holding BV'nin 59 milyon avro olan sermayesi, tamamı Banka tarafından karşılanmak üzere 102 milyon avroya çıkarılacak.

AA