Advertisement

Türkiye'de 2002'den itibaren uygulanan işsizlik sigorta fonunun büyüklüğünün bu yıl sonunda 80 milyar, 2015 yılı sonunda ise 92 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Kalkınma Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, işsizlik sigortası fonunun 2015'teki gelirlerinin 7 milyar 80 milyon lirası prim gelirleri, 2 milyar 360 milyon lirası devlet katkısı, 7 milyar 28 milyon lirası faiz gelirleri ve 209 milyon lirası ise diğer gelirler olmak üzere toplam 16 milyar 677 milyon lira olması planlanıyor.

Buna karşılık gelecek yıl fonun giderlerinin ise 1 milyar 826 milyon lirası sigorta giderleri ve 3 milyar 533 milyon lirası diğer giderler olmak üzere toplam 5 milyar 359 milyon lirayı bulacağı hesaplanıyor.

İşsizlik sigortası fonunda 2015'teki gelir-gider farkını 11 milyar 319 milyon lira olarak hesaplayan Kalkınma Bakanlığı, 2002'nin mart ayından itibaren uygulanan fonun toplam varlığının bu yıl sonunda 80 milyar, 2015 sonu itibariyle ise 92 milyar 112 milyon lirayı bulmasını bekliyor.

İşsizlik Sigorta Fonu nedir?

Sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda başvurulduğunda en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 ve 1080 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süreyle işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar, işverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler fonun gelirlerini oluşturuyor.

AA