Advertisement

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, 2010'dan beri yer almakta olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kamuoyu listesinden (gri liste) tamamen çıkartılmasına karar verildiğini bildirdi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, FATF tavsiyelerinin tamamına uyum sağlanması kapsamında kaydedilen gelişmelere dair, Türkiye'nin, 15. Takip Raporu görüşülerek FATF 3. Tur Değerlendirmesi takip sürecinden tamamen çıkarılmasına karar verildiğini belirtti.

Tüm engelleme çabalarına, spekülasyon ve menfi propagandalara rağmen Türkiye'nin güçlü bir siyasi irade ortaya koyduğunu belirten Şimşek, FATF tarafından bu çabaların takdir edildiğini söyledi.

Şimşek, Türkiye'nin uluslararası finansal sistemdeki öngörülebilirliğinin pekiştiğinin de altını çizdi.

-IŞİD'e karşı ortak mücadele

Şimşek, FATF'ın, IŞİD'in eylemlerinin finansman kaynaklarının tespit edilmesi, bunlara yönelik önlem önerileri geliştirmesi konusunda çalışmalar yapılması kararı aldığını da belirterek, bu hususta bir başkanlık açıklaması yayınlanmasına da karar verildiğini kaydetti.

FATF Başkanı'nın Türk delegasyonu ile ikili temasta bulunarak IŞİD kapsamında yapılacak çalışmalar açısından Türkiye'nin kilit bir öneme sahip olduğunu söylediğini ifade eden Şimşek, "Bu gelişmelere paralel olarak ABD delegasyonu tarafından, ABD ve Türkiye tarafından eş başkanlığı yürütülecek 'IŞİD'in Finansman Kaynakları' konulu bir tipoloji çalışması yapılması önerisinde bulunulmuştur. Konu, Dışişleri Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde değerlendirilerek Başbakanlık makamı da bilgilendirilmiş ve bahsi geçen çalışmalara ülkemiz tarafından katılım sağlanacağı yönünde pozisyon alınmıştır" diye konuştu.

Şimşek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"FATF Başkanı delegasyonumuz ile ikili temasında, ayrıca Türkiye'nin G-20 Eş Başkanlığı döneminde FATF ile G-20'nin özellikle yolsuzluk konusundaki işbirliğinin geliştirilmesi hususunda birtakım düşüncelerinin bulunduğunu, bu hususları bilahare delegasyonumuzun dikkatine getirmek istediğini ve ülkemizin G-20 Eş Başkanlığı süresince yolsuzluk konusunda aktif katkılarımızı beklediklerini belirtmiştir."

AA