Advertisement

Hazine'nin yılın 3. çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 10 milyar 235 milyon 981 bin lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve kuruluşlar, GSM şirketleri ile diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin "vergi dışı normal gelirler" verilerini açıkladı.

Buna göre, 30 Eylül 2014 itibarıyla KİT'lerden, Türk Telekom'dan ve diğer iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri 4 milyar 383 milyon 976 bin lira, kamu sermayeli bankalar ve TCMB'den elde edilen temettü gelirleri 3 milyar 485 milyon 978 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 465 milyon 816 bin lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 1 milyar 892 milyon 178 bin lira, Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar da 8 milyon 32 bin lira olarak hesaplandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden 198,6 milyon lira, Devlet Malzeme Ofisinden 32,8 milyon lira, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 43,3 milyon lira, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından da 191 milyon lira hasılat payı elde edildi.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, yılın 3. çeyreği itibarıyla 10 milyar 235 milyon 981 bin lira oldu.