Advertisement

Hazine, gelecek yıl 128,8 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığı'nın, 2014 yılı gelişmeleri ve 2015 öngörülerini içeren Hazine Finansman Programı internet sayfasında yayımlandı.

Buna göre, Hazine, gelecek yıl 79 milyar lira anapara ve 49,8 milyar lira faiz olmak üzere toplam 128,8 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirecek. Borç servisinin 107,3 milyar lirasının iç borç, 21,5 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülüyor.

İç borç servisinin 91,9 milyar liralık kısmı piyasaya yapılacak ödemelerden, 15,4 milyar liralık kısmı ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşacak.

2015'teki finansman ihtiyacının 29,1 milyar liralık kısmının, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edile cek borçlanma dışı kaynaklarla karşılanması bekleniyor.

Bu yılın ekim ayı itibarıyla 2015'e ilişkin yaklaşık 450 milyon dolar tutarında ön finansman sağlandığı, 2014'te sağlanan ve sağlanabilecek ön finansman dışında, 2015'te geleneksel eurobond, yen ve kira sertifikası ihraçları ile Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanacak program kredisi dahil toplam 5,1 milyar dolar karşılığı yaklaşık 11,8 milyar lira dış finansman elde edilmesi hedefleniyor.

Bu öngörüler doğrultusunda, 2015'te 88 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması ve toplam iç borç çevirme oranının yüzde 82 olması bekleniyor.

Hazine, gelecek yıl 2, 5 ve 10 yıl vadeli TL cinsinden sabit kuponlu tahvillerin gösterge tahvil olarak ihracına devam edilecek. İhalelere endeksli değişken kuponlu tahviller, 5 ve 10 yıl vadeli enflasyona endeksli tahviller itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç edilebilecek.

Hazine Müsteşarlığı'nın, 2014 yılı gelişmeleri ve 2015 öngörülerini içeren Hazine Finansman Programı internet sayfasında yayımlandı.

Bu yılın gelişmelerinin aktarıldığı programa göre, 2013 yılında 74,3 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi, 2014 yılı ocak-ekim döneminde 68,8 ay olarak gerçekleşti. 2013 yılında yüzde 7,6 olarak gerçekleşen sabit getirili TL cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti ise bu yıl ocak-ekim döneminde yüzde 9,9 seviyesine gerçekleşti.

Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma enstrümanlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, ilk defa 2012'de ihraç edilen ve 2013'ten itibaren yurtiçi piyasada düzenli ihracına başlanan kira sertifikalarının ihracına 2014 yılında da devam edildi. Şubat ve ekim aylarında iç piyasada toplam 3,2 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

Geçen yıl kasım ayında ön finansman amacıyla gerçekleştirilen ihraç dahil olmak üzere 2014 yılı ekim ayı itibarıyla, geleneksel eurobond ve yen ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 6,9 milyar dolar tutarında kaynak sağlanırken, bu tutarın yaklaşık 450 milyon dolarlık kısmı 2015 dış borçlanma programı için ön finansman niteliğinde gerçekleşti.

Dünya Bankası'ndan, iş ortamı iyileştirilmesi ve şeffaflığın artırılması, işgücüne katılımın hızlandırılması ve finansmana erişimin genişletilmesi ile altyapıya ilişkin reformların derinleştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi amacıyla 367,4 milyon avro, Avrupa Yatırım Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansından da ağaçlandırma ve erozyon kontrol faaliyetlerinin finansmanı ile taşkın önleme alanındaki yatırımların finansmanı amacıyla toplam 275 milyon avro tutarında program kredisi sağlandı.

2014 yılının tamamı için yüzde 86 olarak öngörülen toplam iç borç çevirme oranının yüzde 81,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.


- 2015 İç Borçlanma Stratejisi-

Hazine'nin 2003'ten itibaren stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülen borçlanma politikası sonucunda kamu borç stokunun döviz kuru, faiz ve likidite risklerine karşı hassasiyeti önemli ölçüde azalırken, bu kapsamda 2003 başında yüzde 58 olan "Döviz cinsi/endeksli borcun merkezi yönetim borç stoku içerisindeki payı", 2014 eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 32 seviyesine düştü.

Faiz riskinin bir göstergesi olarak izlenen "faizi bir yıl içerisinde yenilenecek borcun TL cinsi borç stoku içindeki payı", 2003'te yüzde 94 iken 2014 eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 55 seviyesinde gerçekleşti.

2003 yılında yüzde 42 olan seviyesinde olan likidite riskinin ölçülmesinde kullanılan "vadesi bir yıl içerisinde dolacak iç borcun toplam iç borç stoku içindeki payı", 2014 eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 16 seviyesine geriledi.

İç borçlanmanın TL cinsinden yapılması, TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit getirili enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması, ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının azaltılması, nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması, gelecek yıl da uygulamasına devam edilecek olan stratejik ölçütlerin ana unsurlarını oluşturacak.

Gelecek yıl iç borçlanma işlemleri, şu ihraç planı çerçevesinde gerçekleştirilecek:

"2, 5 ve 10 yıl vadeli TL cinsinden sabit kuponlu tahvillerin gösterge tahviller olarak ihracına devam edilecek. 5 yıl vadeli TL cinsinden sabit kuponlu gösterge tahviller, aralık ayı hariç her ay ihraç edilecek.

2015 yılı itfa profili çerçevesinde, 5 yıl vadeli TL cinsinden sabit kuponlu tahvillerle birlikte 2 yıl ve/veya 10 yıl vadeli TL cinsinden sabit kuponlu gösterge tahvillerin ihracı gerçekleştirilecek. TL cinsinden kuponsuz bonolar ve tahviller, 7 yıl vadeli ihalelere endeksli değişken kuponlu tahviller, 5 ve 10 yıl vadeli enflasyona endeksli tahviller itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç edilebilecek.

TL cinsinden kira sertifikalarının şubat ve ağustos aylarında ihraç edilmesi planlanıyor. Piyasa katılımcılarının ilave talebi ayrıca değerlendirilecek.

Mali tatil ve benzeri durumlar nedeniyle nakit girişleri ile çıkışları arasında gözlenebilecek geçici uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ve Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik'te yer alan finansman araçları kullanılabilecek. Piyasa koşullarının uygun olması ve kurumsal yatırımcıların kalıcı bir talep göstermesi durumunda, daha uzun vadelerde TL cinsi tahvil ihracı imkanları da değerlendirilerek yeni iç ve dış borçlanma enstrümanları ihraç edilebilecek.

Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecek.

İhalelere ilişkin detaylar ihale gününden en az bir iş günü önce kamuoyuna duyurulacak."

AA