Advertisement

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Eylül 2014 döneminde 1 trilyon 929 milyar 763 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörünün eylül ayına ilişkin "Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri"ni açıkladı.

Buna göre, sektörün aktif toplamı 2013 sonuna göre 197 milyar 363 milyon lira (yüzde 11,4) artış gösterdi. Eylülde en büyük aktif kalem olan krediler 1 trilyon 187 milyar 303 milyon lira, menkul değerler 297 milyar 155 milyon lira olarak kaydedildi. Geçen yıl sonuna göre krediler yüzde 13,4, brüt takipteki alacaklar yüzde 20,6 ve menkul değerler yüzde 3,6 yükseldi.

Bankaların kaynak yapısına bakıldığında, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2013 sonuna göre yüzde 7,9 artışla 1 trilyon 20 milyar 64 milyon lira oldu.

Eylül 2014 döneminde sektörün dönem net karı 18 milyar 751 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16 olarak kaydedildi.

AA