Advertisement

Buna göre, İdareye, açık teklif usulü ile iç piyasadan 50 milyon Sayısal Loto, 35 milyon da Süper Loto olmak üzere toplam 85 milyon adet oyun kuponu satın alınacak.


İstekliler, ihaleye ilişkin dokümanları "Genel Müdürlük III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı"nda ve internet sitesinde görebilecek.