Advertisement

GFK Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Tüketici Güven Endeksi ekim ayında 9,1 puan azalarak 82,1 puan olarak gerçekleşti.

Araştırma Kuruluşu GFK Türkiye, Tüketici Güven Endeksi ekim 2014 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde 91,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ekimde 82,1 puan seviyesinde seyretti. IŞİD terörü ve Suriye, ekimde öne çıkan konu başlıkları oldu.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında, ekimde gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 8,4 puan azalarak 98,1 puana düştü. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 8 puan azalarak 109,8 puan olarak kaydedildi. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 16 puan azalarak 65 puan olarak gerçekleşti. Tasarruf eğilimi ise 3,8 puan azalarak 55,6 puan olarak izlendi.

Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi'nde, 0,6 puanlık düşüş gerçekleşti. Ülkelere bakıldığında Almanya'da 0,4, İngiltere'de 1,7 puanlık artış; İtalya'da 0,6, İspanya'da 9,04 puanlık düşüş gözlemlendi.

- Hesaplama yöntemi -

Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre hanenin maddi durumu, ülkenin genel ekonomik durumu, işsizlik oranı ve hane tasarruflarına yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanmakta ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor. 0'dan 200'e kadar değer aralığına sahip olan endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.

Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk 2 haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam bin 100 kişiyle görüşülerek gerçekleştiriliyor. Görüşmeler telefonla anket yöntemiyle yürütülüyor. Her hanede tek kişiyle görüşülüyor ve kişilerin yaş, cinsiyet, eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil ediyor.