Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları, ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ ile herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının, ortaklığın oy haklarının yüzde 98'ine ulaşması veya bu konumda iken ek pay alınması durumunda, hakim ortak açısından diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı doğduğu bildirildi.

Ortaklıktan çıkarmada hakların kullanımına ilişkin prosedürlerin belirlendiği tebliğ ile hakların kullanım bedeli ile ilgili düzenlemeler getirildi. Tebliğde payları Borsada işlem gören ortaklıklar için; borsada işlem gören paylar için, hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması ve satma hakkının kullanımına ilişkin adil bedel uygulaması getirildi.

Tebliğin ilgili maddesinde adil bedel; payların 30 günlük ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasıyla bulunan fiyat, her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel, hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıl içinde, Kanunun 26'ncı maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi yapılmış ise bu fiyat ile hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı ay, bir yıl ve beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması karşılaştırılarak bulunan en yüksek bedel olarak tanımlandı.

- Mevcut başvurulara yeniden değerlendirme için 1 ay süre verildi

Ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren iki yıl süreyle ortaklıktan çıkarma veya satma hakkının kullanılamayacağı belirlenen tebliğ ile ayrıca, Kurula yapılmış mevcut başvurular için şu düzenleme getirildi:

"Kurula ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilmesine yönelik olarak yapılmış başvuruların sonuçlandırılmasında, hakim ortağa ortaklıktan çıkarma hakkını kullanıp kullanmak istemediğini yeniden değerlendirebilmesi için bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir aylık süre tanınır. Bu sürede satma hakkı kullanılamaz. Hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmaktan vazgeçtiğini kamuya açıklaması durumunda satma hakkının kullanılmasına başlanılması için hakim ortağın ek pay alması gerekir. Hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istediğini kamuya açıklaması durumunda ise, satma hakkının kullanımına ilişkin hak düşürücü süre kamuya yapılan söz konusu açıklama tarihi itibariyle başlar. Hakların kullanım bedelinin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak ise hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına ilişkin kamuya yaptığı ilk açıklama tarihi esas alınır."

AA