Advertisement

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobil çalışmalarına ilişkin, "Tasarımını kendimizin yaptığı, patenti, lisansı ve markası Türkiye'ye ait olan yerli marka bir aracın 2020 yılından önce yollarımızda olmasını hedefliyoruz" dedi.

Işık; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2015 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısındaki sunumunda, Türkiye ekonomisinin 2002 yılından bu güne kadar neredeyse hiç duraksamadan büyümesine devam ettiğini söyledi.

 

Ülke büyümesinde sanayinin çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Işık, ekonomik büyümenin lokomotifinin sanayi sektörü olduğunu ifade etti. Işık, 2003-2013 yılları arasında Türkiye ortalama yüzde 5 büyümüşken, imalat sanayinde ortalama büyümenin yüzde 5,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

 

Son 10 yılda üretime dayalı ekonomilerin, krizler karşısında çok daha dayanıklı olduklarını gösterdiğini belirten Işık, şunları kaydetti:

"Ancak, dünya ekonomisinde daha üst sıralara çıkabilmek ve uzun dönemli ekonomik istikrarı yakalamak için sadece üretim yapmak yetmemekte, aynı zamanda üretilen ürünlerin yüksek katma değere sahip olması gerekmektedir. Katma değer artışı da öncelikle Ar-Ge ve yenilikçiliğe yapılan yatırımla mümkün olmaktadır. Türkiye buradan yola çıkarak Afrika ve Avrasya'nın Ar-Ge ve üretim üssü olmayı hedeflemektedir. Yeni dönemde dünya ekonomisinde üst sıralarda yer almanın yolu da Ar-Ge ve inovasyondan geçmektedir."

 

Bakan Işık, verimliliğin de önemini vurgulayarak, gelişmiş ülkelerin büyümelerinin yüzde 60'tan fazlasını işgücü veya sermaye artışlarından değil, verim artışlarından elde ettiğini ifade etti.

 

- "İhracatla büyümek, hedefimizdir"

 

Ülke olarak sadece tüketimle değil, aynı zamanda ihracatla büyümenin hedefleri olduğunu aktaran Işık, mal ihracatının yaklaşık yüzde 94'ünün imalat sanayinden geldiğini bildirdi. Işık, bunun, sanayinin geldiği nokta açısından önemli bir gösterge olduğunun altını çizdi.

 

Türkiye'nin son 12 yıldaki ihracatının içinde düşük teknolojili ürünlerin payı azalırken, düşük orta ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payında ciddi bir artış kaydedildiğini anlatan Işık, "Sıra, aynı ilerlemeyi yüksek teknolojili ürünlerde yakalamaya gelmiştir. Sadece mal ihracatıyla yetinmiyoruz. Ülkemiz artık bilgi de ihraç etmeye de başlamıştır" dedi.

- "Tasarım ofislerini destekleyecek yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz"

 

Bilimsel faaliyetlere verdikleri öneme de değinen Işık, üniversite sınavlarında temel bilimler ya da sosyal bilimleri seçen ve ilk 5 bine giren öğrencilere aylık 2 bin lira, ikinci 5 bine bin lira destek verdiklerini söyledi. Ayrıca, ilk 10 bine girip bu alanları ikinci anadal yapan öğrencilere de aylık 750 lira burs sağladıklarını anlatan Işık, bu programların sürekli güncellenerek geliştirilmesini temel öncelik olarak gördüklerini ifade etti.

Ar-Ge faaliyetlerine verilen destekleri de anlatan Işık, "Katma değeri ve teknolojik düzeyi yüksek ürünler üretecek firmalarımızın Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini destekliyoruz. Aynı zamanda ülkemizde uluslararası düzeyde teknoloji tabanlı şirketler ortaya çıkarmak için yeni markaların oluşmasını ve Türkiye'nin tasarımda cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde tasarım ofislerini de Ar-Ge Merkezleri gibi destekleyecek yasal düzenlemelerin üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

 

- "Kamu alımlarını kaldıraç olarak kullanacağız"

 

Bakan Işık, yerli, yenilikçi ve yeşil üretimin artırılması için kamu alımlarını bir kaldıraç olarak kullanacaklarını bildirdi.

 

Bunun için de üç yeni mekanizma geliştirdiklerini anlatan Işık, bunların; kamu mal alımlarında yerli malına fiyat avantajı sağlanması, teknolojik ürün deneyim belgesi verilmesi ve kamu alımlarıyla yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik olarak uygulanacak olan Sanayi İşbirliği Programı (SİP) olduğunu söyledi.

- "Girişimci Bilgi Sistemi'ni tamamladık"

 

Türkiye'yi 2023 hedeflerine, vizyonuna ulaştıracak en önemli unsurun, reel sektörün göstereceği performans olduğunu vurgulayan Işık, şu bilgileri verdi:

 

"Bu kapsamda, ülkemizde uzun yıllar eksikliğini hissettiğimiz ve reel sektörün envanteri olarak gördüğümüz Girişimci Bilgi Sistemi'ni (GBS) tamamladık. GBS ile mahalle esnafından holdinglere kadar 3 milyona yakın girişimin ekonomik faaliyet bilgilerini, Bakanlığımız bünyesinde veri tabanında toplulaştırarak ihtiyaç duyduğumuz tüm analizleri yapabiliyoruz. Ayrıca, hangi ilin hangi illerle, hangi sektörün hangi sektörlerle ne büyüklükte bir ticari etkileşim içerisinde olduğunu, yani iller ve sektörler arası tedarik zincirini ve illerdeki sektörel yoğunlaşmayı analiz edebiliyoruz. GBS ile reel sektörün adeta MR'ını çekme imkanına kavuştuk."

 

- "3 Y üretim"

 

Bakanlık olarak amaçlarının sanayisiyle dünya ihracatından daha fazla pay alan, özgün tasarımlı, yüksek katma değerli ürünleri çoğaltmak ve çevreye duyarlı bir sanayi anlayışına geçişi hızlandırmak olduğunu anlatan Işık, "Biz bunu 3 Y (Yerli, Yenilikçi ve Yeşil) üretim şeklinde formüle ediyoruz. Yerli, Yenilikçi ve Yeşil üretimi artırmak ve üretirken de kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz" dedi.

- Yerli otomobil çalışmaları

 

Bakan Işık, otomotiv sanayisindeki çalışmalarını da anlattı. "Tasarımını kendimizin yaptığı, patenti, lisansı ve markası Türkiye'ye ait olan yerli marka bir aracın 2020 yılından önce yollarımızda olmasını hedefliyoruz" diyen Işık, bu aracın da daha çok içten yanmalı motor değil, menzili uzatılmış elektrikli araç şeklinde olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bursa Yenişehir'de dünyanın en iddialı test merkezlerinden birini kuracaklarını dile getiren Işık, söz konusu merkezin yerini belirlediklerini, kamu yararı kararını aldıklarını ve kamulaştırma işlemlerini başlattıklarını ifade etti.

 

- Bakanlık destekleri

Bakanlık olarak verdikleri destekleri de açıklayan Işık, şöyle devam etti:

"Üniversite-Sanayi İşbirliğini geliştirmek ve teknoloji transferini hızlandırmak amacıyla 2002 yılında 2 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) sayısı 59'a ulaşmış olup, bunların 41'i faaliyete geçmiştir. Bugün TGB'lerde faaliyet gösteren firma sayısı 2 bin 956'ya, biten proje sayısı 14 bin 194'e, üzerinde çalışılan proje sayısı 6 bin 902'ye, ihracat 1,7 milyar dolara ve en önemlisi de istihdam edilen nitelikli personel sayısı 29 bin 903'e ulaşmıştır. 2014 yılı içerisinde 7 TGB kurulmuş olup, bunlardan 4 tanesi faaliyete geçmiştir. Söz konusu TGB'lerin altyapıları için bu yıl 38 milyon 500 bin lira kaynak tahsis ettik.

 

Üniversite ve Sanayinin bir araya gelerek hazırlamış oldukları Ar-Ge Projelerine Sanayi Tezleri Programı ile destek sağlanmaktadır. 2006 yılından bugüne kadar 908 proje için toplamda 186 milyon lira destek verildi. Program kapsamında 2014 yılı içerisinde 43 projeye destek verildi. Söz konusu program kapsamında desteklenen projelere bu yıl içerisinde 27 milyon 400 bin lira ödenek aktarıldı. Bilimsel fikirleri ürüne dönüştürmeyi amaçlayan Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında 2009 yılından bugüne kadar desteklenen bin 304 projeye 127 milyon 674 bin 777 lira kaynak aktarıldı. Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında bu yıl 270 gencimizin iş fikri desteklenmiş olup, gençlerimize 26 milyon 505 bin lira hibe olarak verilmiştir."

 

Işık, Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı ile de 168 işletmenin desteklendiğini ve 3 milyon 382 bin 403 lira ödenek aktarıldığını bildirdi.

 

- Bilişim Vadisi

 

Kuruluş çalışmalarına hız verdikleri Bilişim Vadisi'nin, "dünya teknoloji devlerinin" buluşma noktası olacağını dile getiren Işık, bilişim alanındaki yüksek teknolojili büyük firmaların bu vadinin bünyesine katılmasıyla, Türkiye'nin büyük mesafeler kat edeceğini ifade etti.

 

Yaklaşık 3 milyon metrekare üzerine kurulacak bu bölgenin yapılaşma çalışmalarına hız verildiğini anlatan Işık, altyapı ihalesinin ise tamamlandığını bildirdi.

 

Yazılım sektörüne büyük önem verdiklerini belirten Işık, "Bakanlığımız, tüm paydaşların katılımıyla bir çalışma grubu oluşturarak, ülkemizin refah seviyesini yükseltecek önemli bir hamle olan Yazılım Strateji Belgesi hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Yarın yazılım sektör grubumuzla ilk toplantımızı yapacağız" dedi.

 

- "TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik alanında ülkemizin amiral gemisidir"

 

Bakan Işık, TÜBİTAK'ın, Ar-Ge ve yenilik alanında ülkenin "amiral gemisi" olduğunu ifade etti.

 

Bilimin toplumda yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi amacıyla, ilk etapta 2016 yılına kadar büyükşehirlerde ve 2023 yılı sonuna kadar bütün illerde Bilim Merkezleri kurmayı hedeflediklerini açıklayan Işık, "Hali hazırda destek verilen Bursa, Kayseri, Kocaeli ve Konya Bilim Merkezlerinin yanı sıra 2015 yılı için öngörülen 30 milyon lira bütçe ile yeni illerde bilim merkezi kurulmasına yönelik faaliyetlere devam edeceğiz" diye konuştu.

AA