Advertisement

Türkiye'nin cari işlemler açığı eylül 2 milyar 224 milyon dolar, yıllıklandırılmış bazda ise 46 milyar 731 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan cari işlemler açığı, ocak-eylül döneminde geçen yılın dönemine göre 18 milyar 303 milyon dolar azalarak 30 milyar 860 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin cari işlemler açığı eylül ayında 2 milyar 224 milyon dolar, yıllıklandırılmış bazda ise 46 milyar 731 milyon dolar oldu.

Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 15 milyar 448 milyon dolar azalarak 45 milyar 174 milyon dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 2 milyar 211 milyon dolar artarak 20 milyar 125 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 802 milyon dolar azalarak 6 milyar 630 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Seyahat gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 754 milyon dolar tutarında artarak 23 milyar 36 milyon dolara, seyahat giderleri de 241 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 646 milyon dolara ulaştı.

"Birincil gelir" ve "ikincil gelir" terimleri, "gelir dengesi" ve "cari transferler" terimlerinin yerine kullanılmaya başlandı. Birincil gelir altında yer alan yatırım gelirinden kaynaklanan net çıkışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre 880 milyon doları azalarak 6 milyar 350 milyon doları olurken, ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 158 milyon dolar azalarak 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla ocak-eylül döneminde bankalar 7 milyar 893 milyon dolar ve diğer sektörler 2 milyar 689 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Verilere göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net varlıklar, bir önceki yılın ocak-eylül dönemine göre 2 milyar 361 milyon dolar artarak 4 milyar 432 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net yükümlülükler, bir önceki yılın ocak-eylül dönemine göre 836 milyon dolar artarak 9 milyar 345 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları kalemindeki net yükümlülük oluşumuyla ilgili olarak, yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında ocak-eylül döneminde 1 milyar 583 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirdi. Eylül ayında kaydedilen 408 milyon dolar tutarındaki net satım işleminin 396 milyon doları banka hisselerinde gerçekleşti.

Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurt dışı yerleşikler, eylül ayındaki 907 milyon dolar tutarında net satımla birlikte yılın dokuz ayında 1 milyar 250 milyon dolar tutarında net satım gerçekleştirdi.

Yen piyasasında eylül ayında gerçekleştirilen 918 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracıyla birlikte Genel Hükümet, dokuz aylık dönemde yurt dışı piyasalardan 3 milyar 202 milyon dolar tutarında net kullanım sağladı.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla eylül ayında bankalar 1 milyar 296 milyon dolar ve diğer sektörler 440 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Böylece, dokuz aylık dönemde söz konusu sektörler sırasıyla 7 milyar 893 milyon dolar ve 2 milyar 689 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları dokuz aylık dönemde 956 milyon dolar artarken, diğer sektörlerin yurt dışındaki mevduatı aynı dönemde 485 milyon dolar azaldı.

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 1 milyar 986 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içi bankalarda tuttuğu mevduat hesaplarında ise 102 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altındaki krediler kalemiyle ilgili olarak Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli krediler için 980 milyon dolar net geri ödemede bulundu.

Bankacılık sektörü, uzun vadeli kredilerde 5 milyar 45 milyon dolar, kısa vadeli kredilerde de 2 milyar 840 milyon dolar tutarında net kullanım gerçekleştirdi. Diğer sektörlerin net kredi kullanımı 3 milyar 270 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 416 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti. Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler 2 milyar 905 milyon dolar tutarında arttı.

- Ödemeler dengesi istatistiklerinde güncelleme yapıldı

Ödemeler dengesi istatistikleri, Eylül 2014 dönemine ait verilerden itibaren Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı'nın (Altıncı El Kitabı) yeni
tanım ve standartlarına göre yayımlanmaya başladı. Bu çerçevede, ödemeler dengesi istatistikleri geriye dönük olarak Altıncı El Kitabı formatında güncellenmiş; "Analitik Sunum" için 1975 yılından, "Ayrıntılı Sunum" için ise 1984 yılından başlamak üzere veri sağlandı.

Kullanıcıların sunum farklılıklarını daha iyi görebilmesi amacıyla, Beşinci El Kitabı formatındaki ödemeler dengesi istatistikleri ile Altıncı El Kitabı formatındaki ödemeler dengesi istatistikleri, Mart 2015 dönemi verilerine kadar birlikte yayımlanacak.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin 2013 Ocak-Eylül ve 2014 Ocak-Eylül dönemi cari işlemlerdengesindeki gerçekleşmeler şöyle (milyon dolar):


2013 2014 2014 2014
(Milyon dolar) Ocak-Eylül Ağustos Eylül Ocak-Eylül
CARİ İŞLEMLER HESABI -49.163 -2.147 -2.224 -30.860
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -50.140 -2.273 -2.362 -31.679
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -42.708 -1.663 -1.545 -25.049
DIŞ TİCARET DENGESİ -60.622 -6.184 -4.979 -45.174
Toplam Mal İhracatı 119.519 12.602 14.710 127.326
Toplam Mal İthalatı 180.141 18.786 19.689 172.500
Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -51.788 -6.054 -4.342 -44.337
İhracat 116.272 12.522 14.651 124.065
İthalat 168.060 18.576 18.993 168.402
Net Transit Ticaret Geliri 160 15 11 168
Parasal Olmayan Altın -8.994 -145 -648 -1.005
HİZMETLER DENGESİ 17.914 4.521 3.434 20.125
İşlem Gören Mallar 74 8 7 55
Tamir ve Bakım Hizmetleri -146 -18 -19 -194
Taşımacılık 2.591 631 464 3.240
Seyahat 17.877 3.950 3.352 19.390
İnşaat Hizmetleri 528 271 52 760
Sigorta Hizmetleri -559 -22 -32 -354
Finansal Hizmetler -460 -89 -156 -727
Diğer Ticari Hizmetler -1.428 -133 -160 -1.509
Resmi Hizmetler -598 -108 -192 -1.041
Diğer Hizmetler 35 31 118 505
BİRİNCİL GELİR DENGESİ -7.432 -610 -817 -6.630
Ücret Ödemeleri -202 -32 -32 -280
Yatırım Geliri -7.230 -578 -785 -6.350
Doğrudan Yatırım -3.012 -127 -127 -1.965
Portföy Yatırımları -1.261 -163 -362 -1.660
Diğer Yatırımlar -2.957 -288 -296 -2.725
İKİNCİL GELİR DENGESİ 977 126 138 819
SERMAYE HESABI -93 -6 -3 -53
FİNANS HESABI -46.302 -1.533 -2.548 -23.330
Doğrudan Yatırımlar -6.438 1.091 -609 -4.913
Net Varlık Edinimi 2.071 1.682 188 4.432
Net Yükümlülük Oluşumu 8.509 591 797 9.345
Portföy Yatırımları -19.013 1.675 -1.443 -13.560
Net Varlık Edinimi -2.428 -57 -116 613
Net Yükümlülük Oluşumu 16.585 -1.732 1.327 14.173
Diğer Yatırımlar -30.214 -6.184 -47 -7.762
Efektif ve Mevduatlar -13.148 -4.125 1.403 390
Net Varlık Edinimi -4.406 -3.409 1.693 471
Net Yükümlülük Oluşumu 8.742 716 290 81
Krediler -13.357 -760 -1.927 -8.144
Net Varlık Edinimi 513 -228 307 2.031
Net Yükümlülük Oluşumu 13.870 532 2.234 10.175
Ticari Krediler -3.332 -1.262 510 441
Net Varlık Edinimi 496 -1.068 843 44
Net Yükümlülük Oluşumu 3.828 194 333 -397
Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -377 -37 -33 -449
Net Varlık Edinimi 157 0 0 -13
Net Yükümlülük Oluşumu 534 37 33 436
Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0 0
Rezerv Varlıklar 9.363 1.885 -449 2.905
NET HATA NOKSAN 2.954 620 -321 7.583

AA