Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkezi yönetim bütçesi, geçen ay 3 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 14,9 milyar lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı, 2014 yılı ekim ayı ve ocak-ekim dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekim ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 34,2 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 12 artarak, 37,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri, 2013'ün aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 347,7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 10,6 artışla 362,6 milyar lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 artarak 4 milyar 797 milyon lira olarak gerçekleşti. Ekimde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 282 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 171 milyon lira oldu.

2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 436 milyar 433 milyon lira ödenekten, geçen ay 37 milyar 185 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen ay, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon lira ödeneğin yüzde 7,9'u kullanılarak 30 milyar 181 milyon lira harcandı. Ekimde personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 9 milyar 538 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon lira ödeneğin yüzde 8,7'si kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 1 milyar 551 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanılmış oldu. Mal ve hizmet alım giderleri için öngörülen ödeneğin ekimde yüzde 8,8'i harcandı. Ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artışla 3 milyar 301 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 azalarak 10 milyar 698 milyon lira oldu. Bütçede bu yıl için 163 milyar 554 milyon lira ödenek öngörülmüştü, bu ödeneğin yüzde 6,5'i kullanıldı. Geçen ay sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 413 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 711 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 63 milyon lira, mahalli idare payları 2 milyar 938 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ekimde 3 milyar 913 milyon lira sermaye gideri, 443 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 738 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 190,7 artışla 7 milyar 4 milyon lira olurken, faiz giderlerindeki bu artış, borç stokunun vade yapısına bağlı olarak ortaya çıkan dönemsel bir gerçekleşmeyi ifade ediyor. Ekimde faiz giderleri program hedefleri ile uyumlu bir seyir izledi.

- Bütçe gelirleri

Geçen yılın ekim ayında 30 milyar 18 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 13,8 artışla 34 milyar 175 milyon lira olarak gerçekleşti. Ekimde vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artarak 27 milyar 925 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 artarak 4 milyar 797 milyon lira olarak hesaplandı. Ekimde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 282 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 171 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla ekim ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre harçlar yüzde 30,1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 23,5, gelir vergisi yüzde 12,3, damga vergisi yüzde 12,3, özel tüketim vergisi yüzde 9,3, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 7,1, kurumlar vergisi yüzde 2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 16 artarken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 16,3 azaldı.

- Ocak-ekim dönemi bütçe gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi 2013 ocak-ekim döneminde 7 milyar 664 milyon lira açık vermişken, bu yılın aynı döneminde 14 milyar 941 milyon lira açık verdi. Bu yılın ocak-ekim döneminde faiz dışı fazla 30 milyar 332 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde bütçe giderleri 327 milyar 728 milyon lira olurken, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,6 artarak 362 milyar 620 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 12,7 artarak 281 milyar 481 milyon liradan 317 milyar 347 milyon liraya yükseldi.

Diğer taraftan, bu yılın ocak-ekim döneminde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalarak 45 milyar 273 milyon lira oldu.

Personel giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak 93 milyar 909 milyon liraya çıktı. Söz konusu dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 15 milyar 667 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mal ve hizmet alım giderleri, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 27 milyar 915 milyon lira olurken, cari transferler yüzde 10,3 artarak 135 milyar 657 milyon lira olarak gerçekleşti. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için yüzde 9,3 artışla 67 milyar 690 milyon lira transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 7 milyar 150 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 7 milyar 853 milyon lira olurken, mahalli idare payları ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 31 milyar 608 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde 30 milyar 921 milyon lira sermaye gideri, 4 milyar 711 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri de 8 milyar 566 milyon lira oldu.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde 320 milyar 64 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,6 artarak 347 milyar 679 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 7,6 artarak 286 milyar 575 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 47 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yılın ocak-ekim döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 10 milyar 687 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2 milyar 781 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla ocak-ekim dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 21,6, gelir vergisi yüzde 15,8, kurumlar vergisi yüzde 14,3, harçlar yüzde 9,8, damga vergisi yüzde 9,6, özel tüketim vergisi yüzde 5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 3,5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 7,6 artarken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 1 azaldı.

AA