Advertisement

Kısa vadeli dış borç stoku, eylül ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 1,1 artışla 130,7 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2014 yılının eylül ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı.

Kısa vadeli dış borç stoku eylül sonu itibarıyla 2013 yıl sonuna göre yüzde 1,1 artışla 130,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,2 artarak 94 milyar dolar ve diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3 azalarak 36,3 milyar oldu.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2013 yıl sonuna göre yüzde 8 artışla 46,5 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 9,4 artışla 12,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2013 yıl sonuna göre yüzde 13,4 azalışla 22 milyar dolar ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2013 yıl sonuna göre yüzde 16,5 oranında artarak 12,9 milyar dolar oldu.

- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 111,4 milyar dolar oldu-

"Diğer sektörler" altında yer alan ithalat borçları, 2013 yıl sonuna göre yüzde 2,6 azalışla 27,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2013 yıl sonuna göre yüzde 7,5 artarak 18,9 milyar dolar ve özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,4 artarak 111,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,7 düzeyinde azalarak 82,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,4 azalışla 44,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2013 yılı sonunda 1,5 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2014 Eylül sonu itibarıyla 3,6 milyar dolar oldu.

Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,4'ü ABD doları, yüzde 32,6'sı euro, yüzde 13,3'ü TL ve yüzde 2,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 166,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 23,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 14,7, Merkez Bankası'nın yüzde 0,9, özel sektörün ise yüzde 84,4 oranında paya sahip olduğu gözlendi.
 
AA