Advertisement
Gelir dağılımı adaletsizliğini geniş bir veri setiyle inceleyen Fransız ekonomist Thomas Piketty, İstanbul Galatasaray Üniversitesi'nde konferans verdi. Dünya çapında ses getiren "21. Yüzyıl'da kapital" adlı eseri Türkçe'ye de çevrilen  Piketty, çalışmalarına esas oluşturan 20 ayrı ülkede son 200 yıllık döneme ait gelir vergisi istatistikleriyle ilgili sunum yaptı.
 
Paris Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Piketty, gelir dağılımı adaletsizliğinin teknolojinin ilerlemesi ve internet şirketlerinin piyasalardaki ağırlığının artmasıyla son 20 yıllık dönemde daha da arttığını kaydetti.
 
Vergi oranlarının 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve müttefiklerin etkisiyle yüksek tutulduğunu bu nedenle, servet/milli hasıla oranının ılımlı seyrettiğine işaret etti. Araştırmaya konu 20 ülkede gelir vergisi oranlarının 1970'lerin ikinci yarısından itibaren zayıflamasının gelir dağılımına olumlu katkı yaptığını belirten Piketty, araştırmanın gelişmekte olan ülkeleri kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.
 
Vergi ve servete yönelik verilerin daha şeffaf olması gerektiğini ifade eden Piketty, "Gelir ve servet konusunda Forbes listelerine değil, erişilebilir, sağlıklı ulusal veri setlerine ihtiyacımız var" dedi.