Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam kredi büyümesinin yılbaşından bu yana tarihsel ortalamasının altında seyrettiği kaydedildi.

TCMB'nin Banka Ekonomistleri Bilgilendirme Toplantısı'nda yapılan sunum, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Sunumda, küresel talep zayıflarken iç talebin büyümeye daha fazla katkı vermeye başladığına işaret edilerek, tüketici kredilerinin ılımlı seyri ve dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmelerin, cari dengedeki iyileşmeyi destekleyebileceği kaydedildi.

Yılbaşında alınan makroihtiyati önlemlerle para politikasındaki sıkı duruşun, çekirdek malların enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkilerinin gözlendiği aktarılan sunumda, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceği, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği vurgulandı.

Sunumda, Kurulun mevcut para politikası duruşu altında enflasyonun 2015 yılında Enflasyon Raporu'nda belirtilen görünümle uyumlu bir düşüş sergileyeceğini öngördüğü aktarılarak, şunlar ifade edildi:

"İktisadi faaliyet 2014'ün ikinci çeyreğinde yavaşladı. Bu yavaşlamada zayıf seyreden tüketici güveni, yatırım eğilimi ve istihdam görünümü belirleyici olurken, öncü göstergeler son dönemde ılımlı bir büyümeye ve iç talebin katkısında artışa işaret etmektedir. İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma istihdama bu aşamada sınırlı ölçüde yansıdı. İhracat, ithalattan hızlı artmaya devam etmektedir. Küresel büyüme ise zayıf seyretmektedir. Cari dengedeki iyileşme eğilimi 2011 yılından bu yana sürerken, dış finansmanın kalitesi de iyileşmeye devam etmektedir. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) enflasyonu ve çekirdek enflasyon göstergeleri yüksek seviyelerde seyretmektedir. Son yılda döviz kuru geçişkenliği ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyonun bu seyrinde belirleyici oldu."

Birikimli Döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz etkisinin kademeli olarak azaldığı, ancak son dönemde gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirdiği belirtilen sunumda, düşen emtia fiyatlarının ise enflasyondaki düşüşü desteklediğine işaret edildi.

- "Türkiye'nin risk primi, son dönemde iyi bir performans gösterdi"-

Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarının oynak bir seyir izlediği belirtilen sunumda, Türkiye'nin risk priminin son dönemde göreli olarak iyi bir performans gösterdiği kaydedildi.

Ocak 2014'ten itibaren TCMB'nin likidite politikasında sıkılaştırma eğilimini koruduğu vurgulanan sunumda, şunlar ifade edildi:

"Getiri eğrisinin eğimi yatay seyretmektedir. Sonuç olarak, Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla olumlu performans göstermiştir. İma edilen döviz kuru oynaklığı da bir miktar iyileşmiştir. Sıkı para politikası duruşu ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir. Toplam kredi büyümesi yılbaşından bu yana tarihsel ortalamasının altında seyretmektedir.

Kredi büyümesindeki bu seyirde büyük oranda tüketici kredileri büyümesindeki yavaşlama belirleyici olurken ticari kredilerin büyümesi daha güçlü bir seyir izlemektedir. Tüketici kredisi faiz oranları finansal koşullarda bir miktar genişlemeye işaret etse de halen yüksek seviyelerde seyretmektedir. Ticari kredi-mevduat faiz farkında ise son dönemde yükseliş gözlenmiştir. TCMB, mayıs ayından bu yana ihracat reeskont kredileri kanalıyla net rezerv biriktirmektedir."

AA

BU HABERE YORUM YAZ
 
21 Kasım 2014 Cuma, 17:26 Misafir sıka sıka canını çıkarttınız beceremiyorsunuz anlayın artık istifada etmiyorlar napıcaz bilmiyorum.