Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi.

Tasarıya göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 464 milyar 163 milyon 399 bin lira, özel bütçeli idarelere 53 milyar 69 milyon 588 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3 milyar 212 milyon 692 bin lira olmak üzere toplam 520 milyar 445 milyon lira ödenek verildi.

Genel bütçenin gelirleri 442 milyar 586 milyon 345 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 7 milyar 789 milyon 211 bin lirası öz gelir, 45 milyar 894 milyon 85 bin lirası hazine yardımı olmak üzere 53 milyar 683 milyon 296 bin lira olarak belirlendi. Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleriyse 3 milyar 192 milyon 332 bin lira öz gelir, 20 milyon 260 bin lira Hazine yardımı olmak üzere toplam 3 milyar 212 milyon 692 bin lira olarak öngörüldü.

Bütçede gelir toplamı 499 milyar 482 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçede özel bütçeli idarelerin net finansmanı ise 55 milyon 964 bin lira olarak tahmin edildi.

Komisyonda 2013 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı da kabul edildi.

Özel sektörün istihdamdaki etkisi

Tasarı üzerindeki görüşmelerde konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2000'li yılların başında yılda ortalama 20 bin öğretmen alındığını, bu rakamın son yıllarda 60 bine ulaştığını söyledi.

Mehmet Şimşek, yeni üniversitelerin açılması, harçların kaldırılması, açıköğretim imkanlarının artırılması gibi adımlarla yüksek öğretime erişim oranının yüzde 90'ı aştığını ifade etti. Şimşek, yaklaşık 20 milyon öğrencinin olduğunu, çalışma çağındaki nüfusun toplam 56 milyona ulaştığını kaydetti.

Üniversite mezunlarının kamuda iş beklentilerine ilişkin konuşmaları değerlendiren Şimşek, Kore örneğini göstererek, "Kore'de hedef yüzde 100 üniversite eğitimi. Ama orada, bunların kamuda değerlendirileceğine ilişkin bir yaklaşım, bir talep yok" dedi. İlerleyen yıllarda üniversite mezunu sayısının her alanda artacağını, bu konuya gerçekçi yaklaşılması gerektiğine işaret eden Şimşek, tarıma ve sanayi sektörüne sağlanacak destekle özel sektörün istihdam oranının artırılmasının daha yararlı olacağını dile getirdi.

Organize sanayi bölgelerinde teknik okulların açılmasını takdirle karşıladığını anlatan Şimşek, "Eğitimde, değerleri öğretmemiz gerekir ama sonra gelmesi gereken şey beceridir. Sonra bilgi. Çünkü günümüzde bilgi her yerden toplanabilir. Eğitim sisteminde temel bilimlerde mühendislik hizmetlerinde ilerlemeliyiz" dedi.

Özel sektörün istihdam konusundaki önemine dikkati çeken Şimşek, özel sektörün yarattığı istihdamın kamudan kat kat fazla olduğunu kaydetti.

Mehmet Şimşek, 4-C kadrosunun ilk olarak 2004 yılında ihdas edildiğini, şimdiye kadar söz konusu kadroda görev yapanların özlük haklarına ilişkin ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti. Şimşek, 2004 yılında söz konusu kadroda 350 lira alan ilkokul mezunun çalışanın şimdi 1559 lira, 390 lira alan lise ve dengi okul mezunu çalışanın 1670 lira, 443 lira alan yüksek öğretim mezunu çalışanın ise şimdi 1780 lira aldığını söyledi.