Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kötü hava koşullarının üçüncü çeyrekte büyümenin zayıf kalmasına yol açtığını söyledi.

Net dış talebin üçüncü çeyrekte büyümeye 2.5 puanlık katkı yaptığını söyleyen Babacan, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açıkta iyileştirme yaratacağını ifade etti. 

Babacan ayrıca üçüncü çeyrekte yurtiçi talebin büyümeyi yüzde 0.8 aşağı çektiğini söylerken, Türkiye'nin büyümeyi desteklemek için yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu vurguladı. 

-Olumsuz hava koşulları 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, olumsuz hava koşulları nedeniyle tarımsal üretimin azalmasının, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) büyümesini sınırlandıran bir etken olduğunu belirtti.

Babacan, yazılı açıklamasında Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekteki büyüme rakamlarını değerlendirdi. Üçüncü çeyrekte GSYH'nin geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1,7 büyüme kaydettiğini ifade eden Babacan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme hızında ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış gerçekleştiğini, böylece yılın 9 ayında GSYH'nin reel olarak yüzde 2,8 büyüdüğünü kaydetti.

Üçüncü çeyrekte sanayi katma değerinin yüzde 2,7; hizmetler sektörü katma değerinin ise yüzde 3,1 artış gösterdiğine dikkati çeken Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylece tarım dışı GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 büyüme kaydetmiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tarımsal üretimin azalması, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde GSYH büyümesini sınırlandıran bir etken olmuştur. Alınan politika tedbirleri sonucunda 2014 yılı ilk çeyreğinde başlayan iç ve dış talep arasındaki dengelenme sürecinin yılın üçüncü çeyreğinde de devam ettiği görülmektedir. 2014 yılı üçüncü çeyreğinde net dış talep büyümeye 2,5 yüzde puan katkı yaparken; toplam yurtiçi talep negatif 0,8 yüzde puan katkı sağlamıştır.

2014 yılı üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,2 büyüme kaydedilmiştir. Bu dönemde cari işlemler açığında kayda değer düşüş gerçekleşmiştir. 2013 sonunda yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşen cari işlemler açığının milli gelire oranı, 2014 yılı üçüncü çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış olarak yüzde 5,8 seviyesine gerilemiştir. 2014 yılı ilk 9 ayında yıllıklandırılmış olarak net enerji hariç cari işlemler açığında, 2013 sonuna göre 19 milyar dolar seviyesinde iyileşme gerçekleşmiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, önümüzdeki dönemde cari işlemler açığında süregelen iyileşme eğilimini desteklemesi beklenmektedir."

- "9 ayda 1,25 milyon kişiye ilave istihdam sağlandı"

Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre ilave 1 milyon 258 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Babacan, söz konusu dönemde; istihdamın yıllık bazda yüzde 5 güçlü artış göstermesinde en temel etkenin, yıllar boyunca uygulanan aktif iş gücü programları ve tutarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir makroekonomik politikalar sonucu tesis edilen güven ve istikrar ortamı olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Babacan, 2002 yılından bu yana makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla uygulanan isabetli politikaların yanı sıra gelecek dönemde sürdürülebilir büyüme yapısının güçlendirilmesi ve potansiyel büyümenin arttırılması için yapısal reformların da kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu kapsamda Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ile gündeme alınan 25 alanda öncelikli dönüşüm programları ve bu programların uygulamaya geçirilmesine yönelik eylem planları hazırlandığını hatırlatan Babacan, eylem planlarının, öncelikli dönüşüm programlarının hayata geçirilmesine yönelik yıllık performans göstergelerini, politikaları, eylemleri ve eylemlerin süresini, sorumlu ve ilgili kuruluşları içerecek şekilde oluşturulan kapsamlı uygulama belgeleri olduğunu kaydetti.