Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı", kurulun resmi internet sitesinde yayımlandı.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslara yönelik hazırlanan yönetmeliğin uygulama esaslarına açıklık kazandırmak ve uygulama birliği sağlamak amacıyla "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı" hazırlandı.

Taslakta, fon türleri, fon türlerine ilişkin kontrol, fon portföyünü oluşturan varlık ve işlemler, fon portföyündeki varlıkların değerlemesi, fon paylarının alım-satımı, risk yönetim sistemi, fonlara ilişkin operasyonel işlemler, kamuyu aydınlatma esasları, kurul ücreti ve diğer konulara ilişkin esaslar belirlendi.

AA