Advertisement

Başbakan Ahmet Davutoğlu, petrol fiyatlarındaki 60 dolara dönüşün Türkiye ekonomisine olumlu etki yapacağını söyledi. 

Davutoğlu, "Petrol fiyatlarındaki 60 dolara geri dönüş ülke ekonomimize olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu etkiyi, petrol fiyatlarındaki düşüşü tüketicimize, vatandaşımıza yansıtıyoruz, pompa fiyatlarında çok ciddi düşmeler oldu. Ama kesinlikle petrol fiyatlarının düşüşünden kaynaklanan bir gevşeme, disiplinden kopuş söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ayrıca, uluslararası yükümlülükleri gözeterek lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek malları tespit edecek ve caydırıcı vergilendirme yapacaklarını söylerken, "İçeride teknoloji yoğun, verimliliği artan sanayilere destek verirken dışardan gelecek lüks tüketim mallarına yönelik caydırıcı vergilendirmeler yapacağız" dedi.

Davutoğlu'nun açıkladığı yapısal dönüşüme dair atılacak adımlar:

-"Yasası çıkan İstanbul Tahkim Merkezi'ni en kısa sürede kuracağız. İstanbul Finans Merkezi Tanıtımı için organize bir yapı oluşturacağız."

-"Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi için 77 eylem planı var. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ağırlık vereceğiz. Hizmet alımlarında fayda-maliyet analizi zorunlu olacak. Şeffaflığın artırılması için ayrı bir program açıklanacak. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edeceğiz. Yerel yönetimlerin gelirlerini artıracağız."

-"Özel amaçlı tasarruf mekanizmaları gerçekleştireceğiz. Altın bankacılığını geliştirecek ve destekleyeceğiz. Finansal istikrar gözetilerek ihtiyaç duyulan alanlarda kredi düzenlemelerine ilişkin çalışmalara devam edeceğiz."

-"Verimlilik algısını geliştirmeyi, üretim süreçlerini iyileştirmeyi, katma değeri artırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede sanayi sektöründe toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısını yüzde 20'nin üzerinde tutmaya kararlıyız."

-"Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız. Hayat sigortalarının ve 1 yılı aşan özel sağlık sigortalarının geliştirilmesi için politika seçeneklerini değerlendiriyoruz. Bunları devreye sokacağız."

-"Gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasına yönelik çalışma yapacağız."

-"Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artıracağız. Bu, yerel yönetimlerin Türkiye'de hem gücünü artıracak hem de yerinden yönetim anlayışı yaygınlaşarak doğrudan halkla temas halindeki yerel yönetimlerin özgüven içinde kendi kaynaklarını kullanabilir hale gelmelerini sağlayacağız."

-"2014 yılında yüzde 15,5 olacağını tahmin ettiğimiz özel sektör yatırımlarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranını 2018 sonunuda yüzde 19,3'e çıkarmayı, yatırım yeri tahsis miktarını artırmayı ve Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk aşamada ilk 40 ülke arasına girmeyi amaçlıyoruz."

-"Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden yatırımların izin ve yatırım yeri temini süreçlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik bir mekanizma oluşturacağız. Bürokrasiden kaynaklanabilecek her türlü gecikmeyi ortadan kaldıracağız."

-"Başbakanlık genelgesiyle bundan sonra başta benim yaptığım ziyaretlerde, hiçbir ziyarette yerel yönetimler, valilikler ve diğer kurumlar plaket ve hediye sunumunda bulunmayacaktır. Süslü plaketler yerine fidan dikimi özendirilecektir."

-"Kamuoyunun, iş dünyamızın, piyasalarımızın şundan emin olması gerekir: Hiçbir konuda ekonomi yönetimimiz, hükümetimiz bir panik haline ya da varolan dengeleri etkileyecek yola girmemiştir, girmeyecektir."

BU HABERE YORUM YAZ
 
18 Aralık 2014 Perşembe, 20:22 Misafir Türkiye petrol üreticisi ülkemi de türkiyeyi olumsuz etkilesin. Aldığınız vergilerde düşme olacak orası doğru.
18 Aralık 2014 Perşembe, 14:22 Misafir dünyada %50 düştü petrol, türkiye'de %8...
18 Aralık 2014 Perşembe, 14:07 Misafir bütün bu sayılanları mevcut yöneticilerle yapmayı planlamıyordur inşaallah.