Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'nin brüt dış borç stoku yılın üçüncü çeyreğinde 396,8, net dış borç stoku ise 233,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin geçici brüt dış borç stoku verilerini açıkladı.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, yılın üçüncü çeyreğinde 396,8 milyar dolar oldu. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı 275,2 milyar doları ile yüzde 69,4'e, kamu kesimi borçlarının payı 118,6 milyar dolar ile yüzde 29,9'a karşılık geldi. Merkez Bankası borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı ise 2,9 milyar dolar ile yüzde 0,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin net dış borç stoku da 2014 yılı eylül sonu itibarıyla 233,4 milyar dolar olarak hesaplandı. 

- Kamu kesimi dış borçları

Merkezi yönetim dış borç stoku, aynı dönemde 85,6 milyar dolar oldu. Bu miktarın 57,9 milyar doları uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 33,1 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

- Özel sektör dış borçları

Yılın üçüncü çeyreğinde kısa vadeli özel sektör dış borcu 112,5 milyar dolar oldu. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 76,2 milyar doları buldu.

Özel sektörün uzun vadeli dış borçları 162,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlar 86 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.

- Merkez Bankası borçları

Merkez Bankası uzun vadeli dış borçları, aynı dönemde 2,5 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 417 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin ABD doları cinsinden ifade edilmesine dayanıyor. Bu durum, yayımlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açıyor. Bu çerçevede, 2014 Haziran-Eylül döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık olarak 12,3 milyar dolar azaldı.

AA