Advertisement

Bloomberg HT canlı yayınına bağlanarak soruları yanıtlayan Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, hisse senedi piyasalarında yatırımcı açısından başarılı olamadıklarını, tahvil ve bono piyasasında ise nitelikli yatırımcıya satış olduğunu söyledi. 

Türkiye'de sermaye piyasası araçlarının genişlediğini ve portföy yöneticilerine artık büyük görev düştüğünü belirten Ertaş, özel sektör tahvillerinde ciddi bir artış olduğunu söyleyerek, "Yatırım fonlarının performansı önceki yıllardan daha iyi durumda, geçen yıl 5.5 milyar lira büyüdü. 2014'te yatırım fonlarını 35.5 milyar lira ile kapattık" dedi. 

Hisse senedi piyasalarında bireysel yatırımcı ağırlıklı bir piyasa oluşturmaya çalıştıklarını ve pek başarılı olamadıklarını söyleyen Ertaş, "Tahvil ve bonoda nitelikli yatırımcıya satış var" dedi. Nitelikli yatırımcıyı varlığı 1 milyon ve üzerinde olan gerçek ve tüzel kişiler ile kurumsal yatırımcılar olarak tanımlayan Ertaş, bugüne kadar izin verdikleri tahvil ve bonoların halka arzlar da dahil olmak üzere önemli bir kısmının nitelikli yatırımcılara satıldığına dikkat çekti. 

Ertaş nitelikli yatırımcıların ihraçcıyı derecelendirdiğini, eğer ödeme kapasitesini, gücünü, kabiliyetini yetersiz buluyorsa o şirketin tahviline yatırım yapmadığını söylerken, "Şu ana kadar ihraç edilen tahvil ve bonoların en önemli müşterisi bir taraftan yatırım fonlarımız, diğer taraftan da bireysel emeklilik fonlarımız" dedi.