Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ocak ayında bir önceki aya göre 2 puan artarak 103,2 puana yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim miktarı, ihracat sipariş miktarı ve toplam istihdam miktarı ile genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ocak ayında bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 106,8 puan seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü. İhracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin ve ihracat siparişlerinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği, mevcut iç piyasa siparişlerinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.

Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir miktar güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentileri de arttı.

- ÜFE beklentisi 0,6 puan azalarak yüzde 8,4 oldu

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise bir miktar zayıfladı.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi. Gelecek 12 iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak yüzde 8,4 oldu.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 45,6'sı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 21,9'u talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu kaydetti. Üretimi kısıtlayan diğer faktörler sırasıyla işgücü yetersizliği, hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler olarak sıralandı.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalarda artış yönlü değerlendirmelerin bir miktar zayıfladığı görüldü. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalarda azalış yönlü değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalarda rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelerde ise son dönemde önemli bir değişiklik görülmedi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,1'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,7'ye geriledi.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla 2014 Ocak-Aralık ve 2015 Ocak değerleri şöyle:​​​

  2014 2015
  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak
Reel Kesim Güven Endeksi 101,4 104,6 108,6 112,7 113,3 110,7 109 106,8 107,6 106,9 102,7 101,2 103,2
Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 88,9 88,4 89,1 91,6 91,3 91,4 91,1 89,2 89,1 91,8 88,7 87 86,3
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) (*) 94,7 97,2 96,7 96,5 95,2 95,1 96,8 97,8 96,4 100,1 98 96,4 96
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 113,8 122,1 135,0 136,4 137,0 126,2 122,7 120,6 124,1 118,5 110,1 106,7 114,1
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 106,7 113,3 113,7 115,7 115,7 117,6 115,4 110,7 111,2 108,8 104,7 103,4 107,2
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 99,6 106,0 104,4 116,8 119,2 118,4 118,4 110,8 106,9 115,6 100,8 102,1 98
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 115,6 121,9 133,9 133,3 133,2 124,1 121,0 118,9 125 118,8 109,2 111,3 118,1
Sabit sermaye yatırım harcaması 111,8 104,3 105,4 104,2 105,8 108,0 105,1 104,1 106,9 105,2 108,4 105,8 106,7
Genel gidişat 79,7 83,8 90,8 107,0 109,3 104,9 101,7 102,4 100,8 96,6 101,3 97,1 99,5

AA