Advertisement

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelere ilişkin eşik değerler ve parasal limitler artırıldı.

Kamu İhale Kurumunun "Kamu İhale Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalelerde esas alınacak eşik değerler ve parasal limitler, yüzde 6,36 oranında güncellendi.

Düzenleme kapsamında kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüslerinin 7 milyon 726 bin 990 lirayı aşmayan mal ve hizmet alımları ceza ve yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanuna tabi olmayacak.

Öte yandan, kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler; genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımları için 923 bin 721 lira, kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımları için 1 milyon 539 bin 538 lira, kanun kapsamındaki idarelerin yapım işleri için 33 milyon 870 bin 25 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2015'te yürürlüğe girecek.

AA