Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Banka hesaplarında 1 milyon lira ve üzerinde parası bulunan yurtiçi yerleşik gerçek ve tüzel kişi sayısı, 2014 yılında bir önceki yıla göre 10 bin 364 artarak 77 bin 210'a ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılı 24 milyar 665 milyon lira karla kapatan bankacılık sektöründe toplam mevduat 1 trilyon 53 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın yaklaşık yüzde 62'sine karşılık gelen 650,4 milyar liralık bölümü Türk Lirası cinsinden mevduatlardan oluştu. 

Geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon ve üzerinde Türk Lirası tutulan mevduatlar, toplam Türk Lirası mevduatların yüzde 46'sını oluşturdu. 1 milyon lira ve üzerinde ki mevduatlar bir önceki yıla oranla yüzde 11 artış göstererek, 298 milyar liraya çıktı. Bu tutarı 142 milyar lira ile 50 bin-250 bin lira arasında para tutulan mevduatlar, 104 milyar lira ile 250 bin-1 milyon lira arasında tutulan mevduatlar, 74 milyar lira ile 10 bin-50 bin lira arasında para tutulan mevduatlar ve 32 milyar lira ile 10 bin liraya kadar para tutulan mevduatlar izledi. 

- 10 bin 364 yeni milyoner

Mudi sayısı açısından değerlendirildiğinde, toplam yurtiçi yerleşik mudilerin sayısı bir yılda yüzde 2 arttı ve 59 milyon 238 bin 929'a ulaştı. 

Toplam mudilerin içinde, hesabında 10 bin liraya kadar mevduat bulunan kişi ve kuruluşların sayısı 56 milyon 288 bin 177 oldu. 1 milyon lira ve üzerinde paraya sahip yurt içi yerleşik mevduat sahibi sayısı ise 2013-2014 döneminde yaklaşık yüzde 15,5 artarak 77 bin 210'a çıktı. Böylece bir yılda milyoner sayısına 10 bin 364 kişi ve kurum daha eklendi. Anılan dönemde gerçek kişilerin milyoner hesaplarındaki mevduat tutarı da yüzde 14 artarak 77,4 milyar liradan 88,5 milyar liraya yükseldi.

2014 yılı sonu itibarıyla türlere göre mevduat hesaplarında tutulan TL cinsi para miktarı (milyon TL) ve yurt içi yerleşik mudi sayısı şöyle: 

Mevduat türü 10 bin TL'ye kadar 10-50 bin TL arası 50-250 bin TL arası 250 bin-1 milyon TL arası 1 milyon TL ve üzeri Genel Toplam
Gerçek Kişiler 27.940 66.128 124.722 83.898 88.462 391.150
Resmi Kuruluşlar 124 253 707 1.363 43.363 45.811
Ticari ve Diğer Kuruluşlar 3.556 8.070 16.504 19.186 166.090 213.406
Toplam 31.620 74.451

141.933


104.447 297.915 650.366
Mudi Sayısı - Yurt İçi Yerleşik 56.288.177 4.144.168 1.803.890 334.831 77.210 59.238.929