Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne (BMVD) bağlı mükelleflerin 2014'te gerçekleştirdikleri büyüme, tahhakkuk eden vergi miktarına da yansıdı. Büyük mükelleflerin ödedikleri Gelir Vergisi geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,83 artarak 17 milyar 153 milyon liraya yükseldi. 

BMVD verilerinden derlenen bilgilere göre, büyük mükelleflerden geçen yıl 81 milyar 56 milyon liralık vergi tahsil edildi. Bu rakam, 2013'te tahsil edilen 69 milyar 407 milyon liralık vergiye kıyasla yüzde 16,78 oranında artış gösterdi.

BMVD'ye bağlı mükelleflerin geçen yıl ödediği vergiler arasında 2013 yılına kıyasla en çok artış gösteren Gelir Vergisi tevkifatı oldu. 2013 yılında elde ettikleri gelirin 13 milyar 852 milyon lirasını vergi olarak veren büyük mükellefler, 2014 yılında bu rakamı yaklaşık 3,3 milyar lira daha artırarak 17 milyar 153 milyon liraya çıkardı. Böylece artış oranı yüzde 23,83 oldu. 

Büyük mükelleflerin geçen yıl artan bir diğer vergi kalemi ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oldu. Bu vergi kalemindeki artış yüzde 23,49 seviyesinde gerçekleşti. Böylece 2013'te bu vergi kalemine 5 milyar 98 milyon lira ödeyen büyük mükellefler, söz konusu rakamı geçen yıl 6 milyar 296 milyon liraya kadar çıkardı.

- ÖTV için "büyükler"in cebinden 32,9 milyar lira çıktı

Kurumlar Vergisi'nde bir yıldaki artış oranı ise yüzde 18,64 oldu. Böylece büyüklerin kurumlar vergisi 7 milyar 948 milyon liradan, 9 milyar 430 milyon liraya tırmandı.

Vergiler arasında aslan payına sahip olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise büyük mükellefler için bir yılda yüzde 18,59 arttı. Bu artış, 2013'te ödenen 27 milyar 723 milyon liranın 32 milyar 878 milyon liraya çıkmasını sağladı.

Bu vergilere paralel olarak, büyük mükellefler için Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 3,75 artarak 9 milyar 466 milyon liradan 9 milyar 821 milyon liraya, Özel İletişim Vergisi yüzde 2,73 artarak, 3 milyar 626 milyon liradan 3 milyar 725 milyon liraya, diğer vergiler ise yüzde 3,51 artarak 1 milyar 691 milyon liradan 1 milyar 750 milyon liraya çıktı. 


BMVD'ye bağlı mükelleflerin geçen yıl ve önceki yıl ödediği vergiler ile değişim oranları şöyle;


  01 OCAK/31 ARALIK - NET* 2013-2014  
VERGİ TÜRÜ 2013 2014 Değişim Oranı %
Kurumlar Vergisi 7.948.653.069 9.430.259.784 18,64
Gelir Vergisi Tevkifatı 13.852.534.238 17.153.727.827 23,83
Özel Tüketim Vergisi 27.723.459.998 32.878.204.084 18,59
Katma Değer Vergisi 9.466.317.758 9.821.277.273 3,75
Özel İletişim Vergisi 3.626.790.462 3.725.926.524 2,73
Banka ve Sig.M.V. 5.098.423.492 6.296.100.756 23,49
Diğer Vergiler 1.691.443.574 1.750.812.632 3,51

AA