Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışında önyeterlilik başvuru tarihini 25 Mart 2015 tarihine uzattı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, Fon Kurulunun 28 Ocak 2015 tarihli kararıyla, 25 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de satış ilanı yayımlanan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takviminde, daha önce 28 Ocak 2015 olan "Önyeterlilik İçin Son Başvuru Tarihi" 25 Mart 2015 saat 17.00 olarak yer aldı.

İlanda, uzatılan süre sonucunda "Bilgi Odası Kapanış Tarihi" ve "Son Teklif Verme Tarihi" 30 Mart 2015'e, "İhale Tarihi" 31 Mart 2015 saat 14.30'a, "Yapılması halinde Pazarlık Tarihinin" de 3 Nisan 2015 saat 14.30'a, uzatıldığı duyurulurdu.

Fon, 25 Aralık 2014 tarihinde amme borçlularından haczedilen Adabank AŞ'nin yüzde 94,44 oranındaki hisselerinden oluşturulan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün, "kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak" ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla 77,5 milyon dolar muhammen bedel ile satışa çıkarıldığını duyurmuştu.

AA