Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak'ta yıllık yüzde 8.17'den yüzde 7.24'e gerilerken, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 6.80 seviyesine düşüş olacağı yönündeydi. TÜFE aylık bazda ise Aralık'ta yüzde 0.44 gerilemesinin ardından Ocak'ta yüzde 1.10 artış gösterirken, beklenti yüzde 0.70 artış olacağı şeklindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık bazda yüzde 0.33 artarken, yıllık yüzde 3.28 oldu.

TÜİK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları yüzde 8,80, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,59 arttı.

Geçen yılın aralık ayında yüzde 8,17 olan yıllık enflasyon, bu yılın ocak ayında 0,93 puan düşerek, yüzde 7,24'e geriledi. Söz konusu oran, son 19 ayın en düşük enflasyonu oldu.

Bu arada, aralık TÜFE yüzde 0,44, Yİ-ÜFE yüzde 0,76 düşmüştü. Yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 8,17, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 6,36 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015   2010 2011 2012 2013 2014 2015
OCAK 1,85 0,41 0,56 1,65 1,98 1,10   0,58 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33
ŞUBAT 1,45 0,73 0,56 0,30 0,43     1,66 1,72 -0,09 -0,13 1,38  
MART 0,58 0,42 0,41 0,66 1,13     1,94 1,22 0,36 0,81 0,74  
NİSAN 0,60 0,87 1,52 0,42 1,34     2,35 0,61 0,08 -0,51 0,09  
MAYIS -0,36 2,42 -0,21 0,15 0,40     -1,15 0,15 0,53 1,00 -0,52  
HAZİRAN -0,56 -1,43 -0,90 0,76 0,31     -0,50 0,01 -1,49 1,46 0,06  
TEMMUZ -0,48 -0,41 -0,23 0,31 0,45     -0,16 -0,03 -0,31 0,99 0,73  
AĞUSTOS 0,40 0,73 0,56 -0,10 0,09     1,15 1,76 0,26 0,04 0,42  
EYLÜL 1,23 0,75 1,03 0,77 0,14     0,51 1,55 1,03 0,88 0,85  
EKİM 1,83 3,27 1,96 1,80 1,90     1,21 1,60 0,17 0,69 0,92  
KASIM 0,03 1,73 0,38 0,01 0,18     -0,31 0,65 1,66 0,62 -0,97  
ARALIK -0,30 0,58 0,38 0,46 -0,44     1,31 1,00 -0,12 1,11 -0,76  

 

Yıllık Değişim TÜFE   Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015   2010 2011 2012 2013 2014 2015
OCAK 8,19 4,90 10,61 7,31 7,75 7,24   6,30 10,80 11,13 1,88 10,72 3,28
ŞUBAT 10,13 4,16 10,43 7,03 7,89     6,82 10,87 9,15 1,84 12,40  
MART 9,56 3,99 10,43 7,29 8,39     8,58 10,08 8,22 2,30 12,31  
NİSAN 10,19 4,26 11,14 6,13 9,38     10,42 8,21 7,65 1,70 12,98  
MAYIS 9,10 7,17 8,28 6,51 9,66     9,21 9,63 8,06 2,17 11,28  
HAZİRAN 8,37 6,24 8,87 8,30 9,16     7,64 10,19 6,44 5,23 9,75  
TEMMUZ 7,58 6,31 9,07 8,88 9,32     8,24 10,34 6,13 6,61 9,46  
AĞUSTOS 8,33 6,65 8,88 8,17 9,54     9,03 11,00 4,56 6,38 9,88  
EYLÜL 9,24 6,15 9,19 7,88 8,86     8,91 12,15 4,03 6,23 9,84  
EKİM 8,62 7,66 7,80 7,71 8,96     9,92 12,58 2,57 6,77 10,10  
KASIM 7,29 9,48 6,37 7,32 9,15     8,17 13,67 3,60 5,67 8,36  
ARALIK 6,40 10,45 6,16 7,40 8,17     8,87 13,33 2,45 6,97 6,36  

Ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nde yer alan ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 4,19 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,19 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,52, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,52, ev eşyasında yüzde 2,01, eğlence ve kültürde yüzde 1,64 artış görüldü.

Ocakta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,98 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama gruplarından ulaştırmada da yüzde 0,56 düşüş gerçekleşti.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 13,06 ile lokanta ve oteller grubunda oldu . Bunu yüzde 10,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 9,77 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. 

Geçen ay endekste kapsanan 426 maddeden 37'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 283'ünün ortalama fiyatlarında artış, 106'sında ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: 

Sektörler/Alt Gruplar Aylık Değişim
(yüzde)
Yıllık Değişim
(yüzde)
TÜRKİYE 1,10 7,24
Gıda ve alkolsüz içecekler 3,52 10,97
Alkollü içecekler ve tütün 4,19 4,40
Giyim ve ayakkabı - 6,98 9,14
Konut 1,13 7,50
Ev eşyası 2,01 8,54
Sağlık 1,49 8,23
Ulaştırma - 0,56 - 0,99
Haberleşme 0,94 3,18
Eğlence ve kültür 1,64 6,08
Eğitim 0,02 8,27
Lokanta ve oteller 0,90 13,06
Çeşitli mal ve hizmetler 2,52 9,77

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, TÜFE göstergeleri, ocakta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 1,14 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim
(yüzde)
Yıllık değişim
(yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç 1,14 6,86
İşlenmemiş gıda ürünleri hariç 0,41 6,96
Enerji hariç 1,40 8,95
İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç 0,63 8,94
Enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç 1,23 9,28
Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve
fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler,
dolaylı vergiler hariç
1,19 9,35
Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri, fiyatı
yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı
vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç
0,29 9,41
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü
içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç
0,33 9,36
Enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler
ile tütün ürünleri ve altın hariç
0,22 8,63

Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre imalat sanayi sektöründe yüzde 0,19, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,95, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyeti sektöründe yüzde 11,31 artış gösterirken, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe ise yüzde 1,27 düştü.

Sanayinin dört sektörünün ocakta aralık ayına göre değişimleri, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,19, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,95, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyeti sektöründe yüzde 11,31 artış gösterirken, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe ise yüzde 1,27 düştü

Ocakta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması (yüzde 11,31), kömür ve linyit (yüzde 6,35), mobilya (yüzde 2,85) olurken, endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler, ham petrol ve doğalgaz (yüzde 21,89) ve kok ve rafine petrol ürünleri (yüzde 17,24) oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, ocakta en yüksek aylık artış, dayanıklı tüketim mallarında, en yüksek yıllık artış dayanıksız tüketim mallarında görüldü.

TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibarıyla ocak ayında Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı -1,27 -3,80
İmalat 0,19 4,40
Elektrik, gaz 0,95 -6,03
Su temini 11,31 22,83

Türkiye'de ocak ayında yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 8,34 ile "İstanbul'' oldu.

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler, yüzde 8,34 ile "İstanbul'', yüzde 7,81 ile "Balıkesir, Çanakkale", yüzde 7,69 ile ''Aydın, Denizli, Muğla" ve "Ankara" bölgeleri oldu.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 4,83 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde gerçekleşti. 

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle: 

İstatistiki bölgeler
Aylık Değişim


(Yüzde)Yıllık Değişim
(Yüzde)
TÜRKİYE 1,10 7,24
İstanbul 1,16 8,34
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,92 7,27
Balıkesir, Çanakkale 1,25 7,81
İzmir 1,21 7,55
Aydın, Denizli, Muğla 2,06 7,69
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 1,65 7,09
Bursa, Eskişehir, Bilecik 1,37 6,86
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 0,91 6,89
Ankara 1,10 7,69
Konya, Karaman 1,20 5,92
Antalya, Isparta, Burdur 0,71 6,57
Adana, Mersin 1,06 6,25
Hatay, K.Maraş, Osmaniye 1,06 6,22
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 0,91 6,05
Kayseri, Sivas, Yozgat 1,07 6,98
Zonguldak, Karabük, Bartın 1,15 6,44
Kastamonu, Çankırı, Sinop 1,27 6,73
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 1,26 6,64
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 0,86 5,93
Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,66 4,83
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 1,17 6,98
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 0,34 6,14
Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,83 6,95
Gaziantep, Adıyaman, Kilis 0,99 7,28
Şanlıurfa, Diyarbakır 1,51 7,65
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 0,84 6,84