Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan cari işlemler açığı Aralık ayında 6.82 milyar dolar olurken, 2014 yılı cari açığı böylece 45.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanı cari açığın Aralık'ta 6.79 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Cari işlemler açığı Kasım ayı için 5.64 milyar dolardan 5.73 milyar dolara revize edilirken, yıllıklandırılmış bazda ise 47 milyar 86 milyon dolar olmuştu.

2014 yılında cari işlemler açığı, 2013 yılına göre 18 milyar 822 milyon dolar azalarak 45 milyar 836 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 16 milyar 322 milyon dolar azalarak 63 milyar 585 milyon dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 2 milyar 509 milyon dolar artarak 25 milyar 353 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 263 milyon dolar azalarak 8 milyar 723 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun turizmle ilgili olarak gerçekleştirdiği 4'üncü çeyrek anket sonuçlarının yansıtılmasıyla, seyahat gelirleri 2013 yılına göre 1 milyar 555 milyon dolar tutarında artarak 29 milyar 552 milyon dolara, seyahat giderleri de 255 milyon doları tutarında artarak 5 milyar 72 milyon dolara ulaştı.

Birincil gelir dengesi altında yer alan yatırım gelirinden kaynaklanan net çıkışlar, 2013 yılına göre 371 milyon dolar azalarak 8 milyar 327 milyon dolar, ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 272 milyon dolar azalarak 1 milyar 119 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TCMB aralık ayı ödemeler dengesi verilerine göre, 2014 yılında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net varlıklar, bir önceki yıla göre 3 milyar 420 milyon dolar artarak 7 milyar 47 milyon dolara yükseldi.

TCMB 2014 yılı aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Geçen yıl doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net yükümlülükler, bir önceki yıla göre 73 milyon dolar artarak 12 milyar 530 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemindeki net yükümlülük oluşumuyla ilgili olarak, yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında 2 milyar 559 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirdi. Söz konusu alımın 1 milyar 529 milyon doları bankacılık sektörü dışındaki hisselerde, 1 milyar 30 milyon doları ise banka hisselerinde gerçekleşti.

Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurtdışı yerleşikler, 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 370 milyon dolar tutarında net alım yaptı. 2013 yılının aynı döneminde net alım tutarı 4 milyar 133 milyon dolar düzeyindeydi.

- Bankalar 10 milyar 196 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi

Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar 10 milyar 196 milyon dolar, diğer sektörler de 3 milyar 177 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 659 milyon dolar azalırken, diğer sektörlerin yurtdışındaki mevduatı 392 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 2 milyar 333 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları, yabancı para hesaplarındaki gerilemeye rağmen Türk lirası hesaplarındaki artış sonucu, 169 milyon dolar tutarında artış kaydetti. Yurtdışı kişilerin mevduatı ise 3 milyar 132 milyon dolar arttı.

Genel hükümetin yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağladığı uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, 892 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, 2013 yılına göre 9 milyar 476 milyon dolar azalarak 12 milyar 160 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net kredi kullanımları, bir önceki yıla göre hızla gerileyerek 12 milyar 887 milyon dolardan 3 milyar 840 milyon dolara düştü.

2014 yılında diğer sektörlerin net kredi kullanımı, bir önceki yıla göre 4 milyar 696 milyon dolar artarak 5 milyar 795 milyon dolara yükseldi. Uzun vadeli kredilerde, 2013 yılında 137 milyon dolar net geri ödeme yapılırken 2014 yılında 5 milyar 410 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

2013 yılında 9 milyar 911 milyon dolar artış kaydeden resmi rezervler, 2014 yılında 468 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin 2013 ocak-aralık ve 2014 ocak-aralık dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle (milyon dolar):

  2013 2014 2014 2014
(Milyon ABD Dolar) Ocak-Aralık Kasım Aralık Ocak-Aralık
CARİ İŞLEMLER HESABI -64.658 -5.731 -6.816 -45.836
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -66.049 -5.814 -6.944 -46.955
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -57.063 -5.222 -6.098 -38.232
DIŞ TİCARET DENGESİ -79.907 -6.587 -6.851 -63.585
Toplam Mal İhracatı 161.789 13.957 14.138 169.028
Toplam Mal İthalatı 241.696 20.544 20.989 232.613
Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -68.334 -4.628 -6.293 -59.882
İhracat 158.234 13.918 14.084 165.623
İthalat 226.568 18.546 20.377 225.505
Net Transit Ticaret Geliri 206 9 9 193
Parasal Olmayan Altın -11.779 -1.968 -567 -3.896
İhracat 3.349 30 45 3.212
İthalat 15.128 1.998 612 7.108
HİZMETLER DENGESİ 22.844 1.365 753 25.353
İşlem Gören Mallar 97 6 6 72
Tamir ve Bakım Hizmetleri -197 -11 -34 -254
Taşımacılık 3.309 250 209 4.275
Navlun -3.162 -253 -252 -2.739
Diğer Taşımacılık 6.471 503 461 7.014
Seyahat 23.180 1.355 912 24.480
İnşaat Hizmetleri 675 99 98 1.084
Sigorta Hizmetleri -718 -57 -42 -497
Finansal Hizmetler -555 -93 -156 -1.079
Diğer Ticari Hizmetler -2.158 -140 -169 -2.011
Resmi Hizmetler -888 -138 -211 -1.498
Diğer Hizmetler 99 94 140 781
BİRİNCİL GELİR DENGESİ -8.986 -592 -846 -8.723
Ücret Ödemeleri -288 -39 -42 -396
Yatırım Geliri -8.698 -553 -804 -8.327
Doğrudan Yatırım -3.383 -96 -218 -2.331
Portföy Yatırımları -1.311 -30 -95 -1.971
Diğer Yatırımlar -4.004 -427 -491 -4.025
İKİNCİL GELİR DENGESİ 1.391 83 128 1.119
SERMAYE HESABI -96 -1 -1 -66
Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar -96 -1 -1 -66
FİNANS HESABI -61.958 -9.193 -7.837 -43.658
Doğrudan Yatırımlar -8.830 836 -912 -5.483
Net Varlık Edinimi 3.627 1.939 390 7.047
Net Yükümlülük Oluşumu 12.457 1.103 1.302 12.530
Portföy Yatırımları -23.986 -3.158 -1.218 -19.987
Net Varlık Edinimi -2.601 -377 -929 706
Net Yükümlülük Oluşumu 21.385 2.781 289 20.693
Diğer Yatırımlar -39.053 -7.674 -71 -17.720
Efektif ve Mevduatlar -13.181 -2.594 1.233 -1.235
Net Varlık Edinimi -4.548 -1.690 609 -267
Net Yükümlülük Oluşumu 8.633 904 -624 968
Krediler -21.234 -3.513 -1.433 -15.200
Net Varlık Edinimi 631 -57 -188 1.863
Net Yükümlülük Oluşumu 21.865 3.456 1.245 17.063
Ticari Krediler -4.254 -1.563 131 -815
Net Varlık Edinimi 1.351 -308 -59 -474
Net Yükümlülük Oluşumu 5.605 1.255 -190 341
Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -384 -4 -2 -470
Net Varlık Edinimi 196 0 6 -6
Net Yükümlülük Oluşumu 580 4 8 464
Rezerv Varlıklar 9.911 803 -5.636 -468
NET HATA NOKSAN 2.796 -3.461 -1.020 2.244

 

BU HABERE YORUM YAZ
 
11 Şubat 2015 Çarşamba, 10:20 Misafir nasıl beklentiyi karşıladı bu düpedüz artmış, diğer aylardaki gerçekleşmeleri görmüyor musunuz? bilimin temeli kıyas değil mi, nasıl hüküm veriyorsunuz?