Advertisement

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri 2014 yıl sonu itibariyla bir önceki yıl sonuna göre sırasıyla yüzde 1,8 artışla 230,1 milyar dolar ve yüzde 6,6 artışla 661,3 milyar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2014 Aralık sonu itibarıyla Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Geçen yıl sonu itibarıyla, UYP verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2013 yıl sonuna göre yüzde 1,8 artarak 230,1 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 6,6 artışla 661,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2013 yıl sonunda 394,1 milyar dolar açık vermiş iken, 2014 yıl sonunda açık 431,2 milyar dolara çıktı.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2013 yıl sonuna göre 3,7 milyar dolar azalışla 127,3 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi 533 milyon dolar artışla 60,9 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2013 yıl sonuna göre yüzde 4,9 azalışla 22,1 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, Aralık 2014 itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2013 yıl sonuna göre yüzde 13 artışla 169,1 milyar dolara yükseldi.

- Portföy yatırımları 23,9 milyar dolar arttı-

Portföy yatırımları Aralık 2014 itibarıyla, 2013 yıl sonuna göre 23,9 milyar dolar artış gösterdi.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2013 yıl sonuna göre yüzde 18,5 artışla 61,9 milyar dolara çıktı. Borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 artışla 52,2 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,6 artışla 38,7 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2013 yıl sonuna göre 2,1 milyar dolar azalma gösterdi. Geçen yıl sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu Döviz tevdiat hesapları 2013 yıl sonuna göre yüzde 52,6 azalışla 2,5 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2013 yıl sonuna göre yüzde 7,2 azalışla 34,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 21,3 artışla 13,4 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,7 artışla 94,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 2,7 azalarak 93,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

AA

BU HABERE YORUM YAZ
 
18 Şubat 2015 Çarşamba, 11:56 Misafir şu rakamın neyi ifade ettiğini birkaç cümleyle özetleyerek habere başlasanız daha iyi olmaz mıydı?