Advertisement

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), Türkiye plastik işleme makineleri sektörünün 2014 yılında 367 milyon dolarlık üretim, 142 milyon dolarlık da ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

PLASFED'in 2014 yılına ilişkin "Türkiye Plastik İşleme Makineleri İzleme Raporu"na göre, plastik işleme makineleri sektörü geçen yılı büyümeyle tamamladı. Sektörün üretimi, 2014'te bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 367 milyon dolar oldu. Aynı dönemde sektörün ihracatı da yüzde 6 yükselişle 142 milyon dolara çıktı.

Plastik sektörü, 2014 yılında 867 milyon dolarlık makine teçhizat yatırımı yaptı. Böylece, 2011 yılındaki 885 milyon dolarlık yatırımın ardından en yüksek yatırım seviyesine ulaşıldı. Sektörün 2010-2014 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, ortalama yıllık yatırım tutarı 765 milyon dolar olarak hesaplanırken, 2003-2014 yıllarını kapsayan dönemdeki toplam makine teçhizat yatırımı ise 7,3 milyar doları buldu.

Plastik sektöründe yatırımlar, ithal makinelerle gerçekleştirildi. Bu nedenle sektörün 2014 sonu itibarıyla ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 641 milyon dolara çıktı. Birim fiyatlarda ise sektörün uluslararası fiyatlara yaklaşması dikkati çekti. Plastik işleme makinelerinin ithalat birim fiyatı 12,7 dolar, ihracat birim fiyatı ise 12,1 dolar oldu.

Rapordan öneriler

PLASFED raporunda, Türkiye'nin ucuz ve sübvansiyonlu uzak doğu menşeli makinelerin baskısı altında olduğu belirtilerek, sektöre yönelik stratejik bir yaklaşım belirlenmesi önerildi.

Raporda, Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirmede zayıflık olduğu, sektörün rekabet öncesi iş birliğinin zayıf kaldığı kaydedildi. Bunun yanında şirketlerin maliyetlerinin yüksek olduğu, ucuz Uzak Doğu menşeli ürünlerin baskısı altında karlılıklarını ve öz sermayelerini güçlendiremediği ve kamu desteğinden mahrum kaldığı ifade edildi.

Raporda, katma değerli makine üretimiyle Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına yoğun teşvik verilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, tanıtımın artırılması, büyük ve güçlü yabancı makine üreticilerinin Türkiye'ye yatırım yapmasının özendirilmesi, uzun vadeli ihracat finansmanı ve kur garanti sistemlerinin uygulanması önerilerinde bulunuldu.

"Türkiye, ucuz, kalitesiz ve sübvansiyonlu ürünlere terk edilmemeli"

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, Türkiye'nin gelişmesi için tek çıkar yolun sanayileşmek ve buna uygun insan kaynağını yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Türkiye plastik işleme makineleri sektörünün, geçmişte ülke ihtiyacını karşılama yanında bölge ülkelerine de güçlü ihracat yapan bir seviyeden sonra düşüş dönemi yaşadığını anımsatan Aksoy, yeni bir ivmeyle eski güce kavuşmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Aksoy, makine imalatçılarının her türlü olumsuz koşula rağmen direndiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çabaya kamu da destek vermeli. Sektöre başta koruma önlemi olmak üzere her türlü desteği talep ediyoruz. Biz bu desteğin karşılıksız kalmayacağını ve sektörümüzün yeniden dünya ölçeğinde bir oyuncu olacağına inanıyoruz. Türkiye, ucuz, kalitesiz ve sübvansiyonlu ürünlere terk edilmemelidir. Plastik işleme makineleri sektörü, her ülkede büyük oranda korunuyor. Plastik sektörü yoğun makine teçhizat yatırımı yapan bir sektördür ve hızla yeni teknolojilere adapte olmak zorundadır. Bu nedenle plastik işleme makineleri sektörünü desteklemek, sadece makine imalatını değil, kritik bir ürün olan plastiği de desteklemek olacaktır."

AA