Advertisement

İngiltere ekonomisi 2014 yılı dördüncü çeyreğinde ilk tahminler dahilinde büyüdü. Ülkede hanehalkı ve ihracatçılar üst üste sekizinci çeyrekte büyüme kaydedilmesinde başrol oynarken, işletmeler yatırımları 2009'dan bu yana en yüksek hızda azalttı. 

Toplam gayrisafi yurtiçi hasıla bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 artarken, üçüncü çeyrekte yüzde 0.7 genişlemişti. Açıklanan oran 27 Ocak'taki bir önceki tahmin ile örtüştü. 

Tüketici harcamaları dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre yüzde 0.5 artarken, ihracatlar yüzde 3.5 yükseldi. İşletme yatırımları ise düşen petrol fiyatlarının petrol ve gaz sektöründe gider kesintisine neden olması ile yüzde 1.4 azaldı. 

İngiltere'de çalışanların ücret artışı mali krizden bu yana ilk defa enflasyondaki artışı aşarken, 10 hafta sonra yapılacak olan seçim öncesinde Başbakan David Cameron'un elini kuvvetlendiriyor. Büyüme geçtiğimiz yıl genelinde yüzde 2.6 düzeyini tuttururken, bu oran 2007'den bu yana en hızlı seviye olarak kaydedildi. 

Tüketici harcamaları büyümeye 0.3 yüzde puan katkıda bulunurken, hanehalkı harcamaları dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 2.2 arttı ve 2008'den bu yana en büyük artışı kaydetti.