Advertisement

Citigroup, Akbank'ta sermayenin yüzde 9,9'una tekabül eden yaklaşık 396 milyon hissesini satacak.

Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Citigroup'un bankada kalan yüzde 9,9 payını önceden belirli olmayan çok sayıda alıcı adayına hızlandırılmış talep toplama (accelerated equity offering) yöntemi ile satma konusunda bir prensip kararı aldığının Akbank'a bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankamızın dolaylı ortağı olan Citigroup Inc tarafından bankamızın yüzde 10,1 oranındaki hissesinin piyasada hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satıldığı, Citigroup, Citi Overseas Investments Corporation, Sabancı Holding ve bankamız arasında 30 Nisan 2012 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre Citigroup'un satıştan sonra elinde kalacak olan yüzde 9,9 oranındaki stratejik iştirakini, sınırlı haller dışında, 3 yıl süreyle satmayacağı, Citigroup'un bankamız sermayesindeki payının azalması sonucunda ilgi (c)'de kayıtlı özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuş muhtelif hissedarlık haklarının yürürlükten kalkacağı ancak Citigroup'un bankamızda sahip olmaya devam edeceği hisselerin üçüncü kişilere satışına ilişkin olarak Sabancı Holding'in ön alım ve öncelikli teklif verme haklarının yürürlükte kalacağı bilgisi verilmiştir."

Citigroup'un devam eden sermaye planlama çalışmalarının bir parçası olarak kendi ana faaliyetlerine odaklanma ve azınlık payı sahibi olduğu şirketlerden ayrılma kararı aldığı aktarılan açıklamada, "Bu sebeple halihazırda sahip olduğu ve bankamız sermayesinin yüzde 9,9'una tekabül eden yaklaşık 396 milyon Akbank T.A.Ş hissesini, piyasada, önceden belirli olmayan çok sayıda alıcı adayına hızlandırılmış talep toplama (accelerated equity offering) yöntemi ile satma konusunda bir prensip kararı aldığını bankamıza bildirmiştir" denildi.

Açıklamada, bu bağlamda sermaye piyasalarındaki global iyileşme, Citigroup'un ana faaliyetlerine odaklanma ve sermaye gelirlerini azami miktara çıkarma kararıyla paralel olarak, Citigroup ve Sabancı Holding'in, Citigroup'un hisselerini üçüncü kişilere satabilmesi için söz konusu satış yasağının süresinden önce sona erdirilmesine karar verdiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Böylece taraflar arasında 19 Şubat 2015 tarihinde yapılan anlaşma ile; Sabancı Holding, Citigroup Inc., Citibank Overseas Investment Corporation ve (sınırlı konular ile ilgili olmak üzere) bankamızın taraf olduğu 17 Ekim 2006 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi ("Hissedarlar Sözleşmesi") uyarınca, Sabancı Holding'in Citigroup'un hisse devirlerine ilişkin olarak sahip olduğu Öncelikli Teklif Verme Hakkı (Right of First Offer) ile Önalım Hakkı'ndan (Right of First Refusal) ve Sabancı Holding, Citigroup Inc. ve Citibank Overseas Investment Corporation'ın taraf olduğu 30 Nisan 2012 tarihli mektupta mutabık kalınmış olan Citigroup Inc.'in bankamızda dolaylı olarak sahibi olmaya devam edeceği yaklaşık yüzde 9,9 oranında hissenin, sınırlı sayıdaki bir takım istisna halleri dışında, 3 yıl süre ile üçüncü kişilere satılamayacağı şartından yukarıda tanımlanan hisse satış işlemi ile sınırlı olmak şartıyla 31 Mart 2015 tarihine kadar geçerli olacak şekilde feragat edilmiştir.

Ayrıca hisse satış işleminin tamamlanmasından sonraki 180 gün süresince Sabancı Holding'in halihazırda sahibi olduğu bankamız hisselerini 3. kişilere devretmeyeceği konusunda da anlaşılmıştır. Bahsedilen hisse satışları neticesinde Citigroup'un Bankamız'daki hissedarlık oranının yüzde 3'ün altına düşmesi halinde Hissedarlar Sözleşmesi kendiliğinden fesholacaktır. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, Sabancı Holding ve Bankamız tarafından alınan 19 Şubat 2015 tarihli bir karar ile ertelenmiştir. Söz konusu erteleme kararı, Citigroup'un bankamız sermayesinde sahip olduğu hisselerin tamamının yukarıda anılan hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satılması hususunda bir niyet olmakla birlikte bu işlemin gerçekleşmesi piyasa koşullarının elverişli olup olmamasına bağlı olması, dolayısıyla işlemin gerçekleşip gerçekleşmemesinin henüz belirsiz olması, zamanlamasının belli olmaması nedeniyle, kamuya açıklama yapılması halinde yatırımcılarda yanılgı oluşmaması, spekülatif işlemlere yol açılmaması, bankamız hisselerinde gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketleri oluşmaması, sonuçta, hisse senedi ve bono yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla alınmıştır."

AA