Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Kısa vadeli dış borç stoku, ocak ayında geçen yıl sonuna göre 83 milyon dolar artışla 133 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2015 yılı ocak ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı.

2015 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, geçen yıl sonuna göre 83 milyon dolar artışla 133 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,4 artarak 97,3 milyar dolar çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,5 azalarak 35,4 milyar dolara geriledi.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yıl sonuna göre 142 milyon dolar azalışla 48,2 milyar dolara, yurtdışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 6,3 azalışla 12,3 milyar dolara geriledi. Banka mevduatı, 2014 yıl sonuna göre yüzde 9,2 artışla 23,1 milyar dolara ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 3,1 artarak 13,8 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 5,7 azalışla 26,2 milyar dolara düştü.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2014 yıl sonuna göre yüzde 4,3 azalarak 17,1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,8 artarak 115,6 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,7 düzeyinde artarak 85,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 5,8 azalışla 43 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2014 yılı sonunda 4,2 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2015 Ocak sonu itibarıyla 3,8 milyar dolara düştü. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 315 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

2015 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonun yüzde 54,8'i dolar, yüzde 28,7'si euro, yüzde 14'ü TL ve yüzde 2,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 166,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 28,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 13,4, Merkez Bankası'nın yüzde 0,7, özel sektörün ise yüzde 85,9 paya sahip olduğu gözlendi.

AA